Hvad koster det?

Når du har fundet frem til, hvad du ønsker, så tænker du sikkert “Hvad koster det?”. Det afhænger naturligvis af timeforbruget, som igen afhænger af den ydelse, du har brug for. Herunder kan du se mine priser for de ydelser, jeg tilbyder.

Samtale:
Individuel samtale for børn: 1200kr pr. gang (svt. 45 min og derefter 15 minutters journalskrivning)
Forældrerådgivning: 1200kr pr. gang (svt. 45 min og derefter 15 minutters journalskrivning)

Telefonrådgivning:
Jeg tager 1000kr pr. påbegyndt telefonrådgivningssession (svt. 45 minutter). Der betales før hver påbegyndt session.

Udredning:
Jeg har tre standardpakker for udredning: Stor – mellem – lille, og mine priser er blandt de laveste på markedet!

Stor udredningspakke: 
Den store udredningspakke er velegnet til den grundige belysning af barnets vanskeligheder.
Den store udredningspakke indeholder forsamtale med forældre, WISC-V, TOMAL-2, BRIEF, 5-15 spørgeskema, samtale med barnet, opgørelse af testning m.v., skrivning af rapport, og tilbagemelding til forældre.

Mellem udredningspakke: 
Den mellem udredningspakke er velegnet til en overordnet belysning af barnets vanskeligheder.
Den mellem udredningspakke indeholder forsamtale med forældre, WISC-V, BRIEF, spørgeskema, samtale med barnet, opgørelse af testning m.v., skrivning af rapport, og tilbagemelding til forældre.

Lille udredningspakke: (kun IQ)
Den lille udredningspakke omfatter udelukkende en afdækning af barnets intelligenskvotient (IQ). Tilbagemeldingen omfatter ikke en analyse af barnets vanskeligheder, men skal udelukkende ses som en vurdering af det intellektuelle niveau, samt styrker og svagheder i denne forbindelse.
Den lille udredningspakke indeholder forsamtale med forældre, WISC-V, opgørelse af testning, skrivning af rapport, og tilbagemelding til forældre.

Supervision:
Kontakt mig for pris.

Oplæg/kurser:
Kontakt mig for pris.

Betingelser vedrørende betaling:
Der betales før hver samtale/rådgivning/supervision og for udredningspakker før tilbagemeldingen. Udeblivelser afregnes til fuld takst. Såfremt der meldes afbud senest dagen før kl. 9, lægges en ny tid i stedet for. Der modtages kontooverførsler og kontanter.