Livet kan være svært for alle – også for børn. 

Vi kan alle opleve svære hændelser af kortere eller længere varighed. Nogen gange er der tale om enkelte episoder, andre gange er der tale om livsvilkår. Nogle børn vil søge hjælp hos eksempelvis Børnetelefonen, hos en lærer, pædagog eller hos et familiemedlem. Men til tider skal der noget andet til. Jeg tilbyder psykologsamtaler til børn, som har brug for et frirum i hverdagen til at læsse af. Jeg møder barnet i en atmosfære, som ikke stiller krav til dem, og på en måde, hvor de ikke føler, de kan sige noget galt. De får mulighed for at åbne op og lade tanker og følelse komme til frit skue, uden at frygte at de ikke bliver forstået eller træder nogen over tæerne. Det kan være en stor lettelse for et barn, at tale med en voksen som ikke er en del af hverdagen.

Hvad gør en psykolog til samtaler?

Når jeg har samtaler med et barn, så hjælper jeg barnet med at sætte ord på og forstå det, som rører sig inde i dem. Gennem samtale, anerkendelse og dynamisk interaktion, skaber vi sammen et terapeutisk rum. Her finder vi lindring og handlekraft og muligheder, barnet måske ikke så, var til stede. Jeg bruger forskellige værktøjer i samtalerne. Nogen gange bruger jeg den direkte samtale. Andre gange bruger jeg billeder eller tegninger. Andre gange noget helt tredje. Det afhænger af, hvordan barnet bedst udtrykker sig og får tankerne (og tungen) på gled.

Der kan være flere grunde til at opsøge en psykolog til at holde samtaler med ens barn

Der er ikke en facitliste for, hvornår det er nødvendigt eller ikke nødvendigt. Der kan være mange grunde, heriblandt:

  • Tristhed/indelukkethed
  • Krise
  • Angst
  • Søvnvanskeligheder
  • Aggression
  • Selvskadende adfærd
  • Mobning
  • Depression
  • Skilsmisse
  • Trivsel generelt

Min tilgang er eklektisk, det vil sige, at jeg anvender den metodiske tilgang, jeg finder relevant i det enkelte tilfælde. Afgørende for dette er barnets forståelsesramme og behov.  Jeg har erfaring med flere retninger, herunder den narrative, kognitive, psykodynamiske, ACT m.fl.

Psykologsamtaler med barnet kan kombineres med forældrerådgivning og/eller udredning.