Menu Luk

Psykologsamtaler for børn

Livet kan være svært for alle – også for børn. Nogle børn vil søge hjælp hos eksempelvis Børnetelefonen, hos en lærer, pædagog eller hos et familiemedlem, men nogen gange skal der noget andet til. Jeg tilbyder psykologsamtaler til børn, som har brug for et frirum i hverdagen til at læsse af, og til at blive mødt i en atmosfære, som ikke stiller krav til dem, og på en måde, hvor de ikke føler, de kan sige noget galt. De får mulighed for at åbne op og lade tanker og følelse komme til frit skue, uden at frygte, at de ikke bliver forstået, eller at de træder nogen over tæerne.

Jeg hjælper barnet med at sætte ord på og forstå det, som rører sig inde i dem. Gennem samtale, anerkendelse og dynamisk interaktion, skaber vi sammen et terapeutisk rum, der kan give lindring og konstruere handlekraft og muligheder, barnet måske ikke så, var til stede.

Der kan være flere grunde til at opsøge en psykolog til at holde samtaler med ens barn, heriblandt:

  • Tristhed/indelukkethed
  • Krise
  • Selvskadende adfærd
  • Depression
  • Skilsmisse

Min tilgang er eklektisk, dvs at jeg anvender den metodiske tilgang, jeg finder relevant i det enkelte tilfælde ud fra barnets forståelsesramme og behov. Psykologsamtaler med barnet kan evt. kombineres med forældrerådgivning og/eller udredning.