Testning og udredning

Hvornår bør man som forælder vælge at få testet eller udredt sit barn? Du læser nok på denne side, fordi du oplever udfordringer i forhold til dit barn på et eller flere punkter. Måske virker det altomfattende og uoverskueligt på nuværende tidspunkt. Det er aldrig for sent at tage fat om de udfordringer, man står med som forælder. Som forælder har man et ansvar for at understøtte sit barns udvikling og reagere, hvis der sker fejludvikling eller barnet kommer i mistrivsel.

Kan man teste uden at udrede? Ja. Det kan man godt. Det vil typisk være i de tilfælde hvor der kun er brug for en intelligenstestning som kvalifikationskrav til en specifik skole – eksempelvis for højt begavede børn eller børn med særlige forudsætninger. Det kan også være i tilfælde, hvor der laves retestning for at følge barnets udvikling. Ved retestning med WISC-V anbefales det fra forlagets side, at der går minimum et år, for at undgå genkendelighed for barnet og dermed et kunstigt forhøjet resultat.

Kan man udrede uden at teste? Nej. Det kommer vi ikke så langt med.  Når man som forælder har valgt at få sit barn udredt, kan det skyldes flere forskellige ting. Det kan være, ens barn har svært ved at følge med i skolen, at ens barn synes skolearbejdet er alt for nemt, at ens barn har udfordringer på de sociale kompetencer, at man mistænker en psykiatrisk diagnose hos sit barn eller andre problemstillinger, som påvirker barnets trivsel og emotionelle liv. Jeg tilbyder testning og udredning til børn i skolealderen. Jeg har samlet tre standardpakker for udredning, som de typisk ser ud: Stor – mellem – standard. Hvilken pakkestørrelse I skal vælge, afhænger af problemstillingen. Det hjælpes vi ad med at finde frem til via telefonisk samtale eller mailkorrespondance før udredningen starter.

Herunder får du et indblik i pakkerne, og kan læse, hvor de er særligt egnede:

Stor udredningspakke

Den store udredningspakke er velegnet til den grundige belysning af barnets vanskeligheder. Med den store pakke afdækkes blandt andet det generelle kognitive niveau, opmærksomhed, forskellige former for hukommelse, forarbejdningshastighed, adfærdsindikatorer. Du bør vælge den store udredningspakke, hvis:

 • du ønsker en tilbundsgående udredning af barnet, der belyser samtlige relevante faktorer for indlæringen i skolen
 • eller hvis du har mistanke om kognitive eller eksekutive vanskeligheder
 • eller hvis der gennem længere tid forgæves er forsøgt forskellige tiltag i skole såvel som hjem
 • eller hvis du har mistanke om psykiatriske diagnoser
 • eller hvis barnet har behov for eller får specialpædagogisk bistand

Den store udredningspakke indeholder forsamtale med forældre, WISC-V, TOMAL-2, BRIEF, 5-15 spørgeskema, BYI-II, samtale med barn, og tilbagemelding til forældre.

Mellem udredningspakke

Den mellem udredningspakke er velegnet til en overordnet belysning af barnets vanskeligheder. Med mellem udredningspakken afdækkes blandt andet det generelle kognitive niveau, forarbejdningshastighed og adfærdsindikatorer. Du bør vælge den mellem udredningspakke, hvis:

 • du ønsker en overordnet udredning af barnet, der belyser de vigtigste faktorer for indlæringen i skolen
 • eller hvis der er behov for et overblik over mulige tiltag i skole såvel som hjem
 • eller hvis du har mistanke om kognitive vanskeligheder
 • eller hvis barnet får eller har behov for undervisningsdifferentiering

Den mellem udredningspakke indeholder forsamtale med forældre, WISC-V, BRIEF, 5-15 spørgeskema, samtale med barn, og tilbagemelding til forældre.

Standardpakke

Standardpakken omfatter en afdækning af barnets intelligenskvotient (IQ) og herunder en analyse af barnets styrker og svagheder i den kognitive profil. Du bør vælge standardpakken, hvis:

 • du ønsker en afdækning af dit barns begavelsesniveau
 • eller hvis du ønsker en opfølgning på en tidligere foretaget intelligenstestning (eksempelvis WISC-V, WISC-IV, WISC-III, WPPSI-R, SON-R, Leiter-R).

Den lille udredningspakke indeholder forsamtale med forældre, WISC-V, og tilbagemelding til forældre. Ofte suppleres standardpakken med BYI-II til belysning af barnets trivsel.

Vil du vide mere om udredning, testning eller pakkerne? Vil du vide mere om, hvordan jeg kan hjælpe jer? Så kontakt mig pr. mail eller telefon.