Anbefalinger fra tidligere samarbejdspartnere

Her er et udpluk af mine anbefalinger fra LinkedIn:

Ulla Krag
Adjunkt and Consultant at University College Sjælland
“Jeg har arbejdet sammen med Dea i to år fra 2012 til 2014 i Egedal – hvor Dea, som en yderst visionær, analytisk stærk og professionel psykolog, fik løst alle de opgaver på et meget højt fagligt niveau, som vi samarbejdede om. Det var både ift. at gennemføre LEAN – projekter med involvering af såvel skoler og dagtilbud, det var ift. at støtte, coache og videreudvikle ledere i dagtilbuddene, det var ift. enkeltsager, og det var ift. at søsætte visionære projekter, som fx bedre overgange fra dagtilbud til skole. Dea har desuden et seriøst ledertalent, som hun har udfoldet i de projekter, som hun har været projektleder for. Jeg kan derfor varmt, udover Deas sædvanlige virkefelt, anbefale Dea til ledelsesopgaver, herunder også til større projektledelsesopgaver”.

Poul Gøbel
Managementrådgiver og bestyrelsesleder
“Dea kan på en skarp og en passende humoristisk tilgang berige dig med de udfordringer, men også muligheder, når Lean skal rulles ud i organisationen. Som Dea understreger, man skal turde se Lean som et kulturfænomen. Lean er ikke en funktion – den er der! Tak for gode input og stof til yderligere inspiration”.

Bent Andresen
Konsulent at ConProve
“Jeg har lært Dea Franck at kende gennem et lean-videndeling-netværk. Og det er min klare opfattelse, at Dea med kombinationen af sin store psykologisk faglige indsigt, sine menneskelige egenskaber og lean værktøjskassens mange facetter formår at sætte forandringsprocesser på dagsordenen og i spil – også i en forandrings avers kultur. Hun besidder evnerne og drivet til både at pinpointe og åbne komplekse problemstillinger og samtidig sikre eksekvering og forankring af en løbende forbedringskultur”.

Louise Bischoff Clemensen
Psykolog hos Familier og Sundhed, PPR, Hillerød Kommune
“Dea er en hamrende dygtig psykolog.I kraft af sit drive for udvikling har hun desuden løftet opgaven om at implementere Lean i kommunen helt fantastisk flot. Hendes faglige kompetencer, imødekommende personlighed samt passion for organisatorisk udvikling gør Dea til en uvurderlig arbejdskilde”.

Jeannett Tankred
Erfaren management konsulent og leder, visionær, igangsætter, kreativ og innovativ.
“Dea er utrolig kompetent, yderst intelligent og topprofessionel. Hun er analytisk, ansvarsfuld og er i stand til at yde en ekstraordinær indsats overfor borgeren, så borgeren føler sig lyttet til af en medarbejder med virkelig ekspertise og omsorg. Dea er direkte og ærlig i sin formidling. Derudover er hun fyldt med humor”.

Susanne Gudmandsen
Psykolog hos DEN SELVMOTIVERENDE SKOLE
“Dea er en særdeles faglig kompetent kollega, der med sit store engagement og målrettede arbejde er med til at kvalificere sagsarbejdet og yde børn, familier og personale rådgivning, der skaber positiv udvikling. Dea har et skarpt blik for udviklingsmuligheder og en evne til at formidle sine budskaber klart og med en tydelig faglig forankring. Som kollega mødes man altid med et smil og med en forventning om, at vi har noget at give hinanden, og at vi sammen kan blive endnu bedre. Det er ganske enkelt en fornøjelse at arbejde sammen med Dea”.

Kirsti Isabella Lindgreen
Psykolog – terapi, udredninger, supervision
“Dea er en hurtigtænkende og reflekterende psykolog, som også i høj grad forstår at forholde sig analytisk til psykologiens genstandsområde. I forhold til organisationen som begreb har Dea i sær brændt for Lean og dermed også haft en stor passion for organisationspsykologien både på det teoretiske plan, men også i forhold til praksis. Hendes ’drive’ i forhold til at udvikle nye veje, men også at se bagom tingene er en fornøjelse at være vidne til. Endvidere er Dea et humoristisk menneske, hvilket jeg ser som en klar personlig ressource”.