Telefonrådgivning

Telefonrådgivning er en mulighed, hvis du blot har nogle enkelte spørgsmål eller har brug for at få anvisninger på, hvad der kunne være godt at gøre i din situation – uden at vi nødvendigvis opstarter et forløb. Der kan ligge usikkerhed om din/jeres situation til grund, det kan være du har behov for at blive skarpere på, hvad der skal ske herfra, eller det kan være du har brug for at spørge konkret ind til eksempelvis forskellige former for tests eller psykologiske begreber eller metoder.

Der kan være tale om spørgsmål til et forløb, der allerede er i gang, hvor du har brug for andre øjne på processen og en retning i fht, hvad der vil være godt at gøre herfra. Der kan også være tale om en afklaring af, om det er relevant med en testning af dit barn, eller om et forløb kunne være aktuelt.

Jeg tager 1000kr pr. påbegyndt telefonrådgivningssession (svt. 45 minutter). Der betales enten pr. bankoverførsel eller mobile pay før hver påbegyndt session. Hvis en telefonrådgivning munder ud i opstart af et samtale- eller rådgivningsforløb a minimum 5 sessioner eller en testpakke, så modregnes de 1000 kr i totalprisen for pakken – det vil sige, at telefonrådgivningen ikke vil have jer kostet noget.

Telefonrådgivningen er ikke forpligtende. Derfor kan telefonrådgivning være en enkelt kontakt såvel som den kan strække sig over flere gange. Det er dig, der sætter rammerne for dette, og du er ikke forpligtet til at igangsætte forløb, undersøgelser eller lignende. Telefonrådgivning finder som regel sted i aftentimerne efter kl. 19:30.