Menu Luk

WISC-V

WISC-V er en intelligenstest for børn i alderen 6-16 år, og anses for at være sværvægteren indenfor vurdering af børn og unges kognitive evner. WISC-V er blevet væsentligt revideret og opdateret på baggrund af ny forskning og nye kliniske erfaringer, der er blevet gjort siden lanceringen af de foregående versioner. Som noget nyt administreres testningen digitalt via iPads, som langt størstedelen af børn i dag er fortrolige med. Testningen omfatter 10 delprøver, som udgør de primære indekser. De primære indekser er Verbal forståelses Indeks, Visuo-spatialt Indeks, Ræsonnerings Indeks, Arbejdshukommelses Indeks og Forarbejdningshastigheds Indeks. WISC-V indeholder såvel verbale som nonverbale prøver, og læner sig op ad en forståelse af intelligens som værende baseret på en G-faktor af flydende og krystalliseret intelligens. Under testningen er der rig mulighed for kliniske observationer af arbejdsstrategier, relationskompetencer, selvindsigt og struktureringsevner. Det kræver meget af testpsykologen, og derfor er det vigtigt, at denne har rig erfaring med testning og observation. Jeg har mange års erfaring med begge, og har arbejdet med WISC-III, WISC-IV og WISC-V, så du kan føle dig tryg ved, at den udføres og tolkes efter forskrifterne, samtidig med at dit barn indgår i en behaglig relation i trygge omgivelser.
WISC-V tager afsæt i en normalfordeling, hvor området for normalbegavelse ligger på plus/minus en standardafvigelse fra gennemsnittet på 100, dvs 85-115. Jeg anbefaler WISC-V i de tilfælde hvor der er behov for at forstå, hvordan barnet opfatter sin verden og lærer af den. WISC-V giver et solidt grundlag for forståelse af de udfordringer, barnet står overfor, og hvordan det reagerer herpå.
WISC-V bruges som element i udredning af mange forskellige former for problemstillinger, eksempelvis ved højt begavede børn, mental retardering, særlige forudsætninger, ADHD, autisme, NLD, læsevanskeligheder, skrivevanskeligheder, indlæringsvanskeligheder af forskellig art og meget mere. WISC-V bruges som regel som det grundlæggende og brede kognitive element i udredninger, og giver omfattende viden om og indsigt i barnet. Vil du vide mere? Så kontakt mig pr. mail eller telefon. Min pris for testning med WISC-V er blandt de laveste på markedet. Samtidig er kvaliteten i absolut top! Kontakt mig for at høre nærmere.