Hvad er perceptuel ræssonnering? Når du står med et spørgsmål af denne type, er det sikkert fordi, du har fået foretaget en WISC-testning af dit barn, og ikke rigtigt har forstået testresultatet til fulde.

Når man tester med WISC-IV, så kommer der rigtig meget data:
– Svarene på de enkelte delprøver
– Hastigheden hvormed svarene gives
– Råscore for delprøverne
– Skalascore for delprøverne
– Indeksscore
– Totalscore
– Diskrepanser mellem indekser og delprøver
– Kliniske indtryk i samarbejdet med barnet

Al data bruger jeg i min afrapportering, og du vil blive sat ind i, hvad Verbal Forståelse, Perceptuel Ræssonnering, Arbejdshukommelse og Forarbejdningshastighed betyder, så du har de bedst mulige forudsætninger for at forstå og arbejde med resultatet.

Det er i sig selv ikke interessant kun at forholde sig til perceptuel ræssonnering. Det er interessant at forholde sig til den kognitive profil. Har du brug for hjælp til dette, så kontakt mig.

Inden vi eventuelt mødes, vil jeg bede dig om at indsamle så meget fra barnets journal som muligt, så jeg har det fulde datagrundlag at rådgive udfra. Det vil sige så meget data som muligt, og som minimum WISC-rapporten (gerne computerprintet).