Hvordan er reglerne for terapi og testning, når mor og far ikke er sammen længere?

Psykologer i privat praksis går under andre regler, end psykologer i det statslige og kommunale system. Forældreansvarsloven blev vedtaget i Folketinget i 2007, og beskriver regler og forpligtelser på blandt andet dette område:

Bopælsforælderen må træffe mange og omfattende beslutninger på barnets vegne, men ikke alt kan ske uden samværsforælderens samtykke.

 
Børn til test og terapi hos privatpraktiserende behandlere

Der skal være samtykke fra både bopælsforælder og samværsforælder til at testning og terapi hos privatpraktiserende psykologer

Hvad skal du gøre, hvis du ønsker testning eller terapi, og du er skilt fra barnets anden forælder?

Kontakt den anden forældre, og tag en samtale omkring formålet med test eller terapi. Indhent samtykke (gerne skriftligt) fra vedkommende specifikt til testning eller terapi. Kontakt mig for at aftale det videre forløb.