Hvad er

forarbejdningshastighed

Hvad er forarbejdningshastighed? Når du står med et spørgsmål af denne type, er det sikkert fordi, du har fået foretaget en WISC-testning af dit barn, og ikke rigtigt har forstået testresultatet til fulde.

Når man tester med WISC-V, så kommer der rigtig meget data:

  • Svarene på de enkelte delprøver
  • Hastigheden hvormed svarene gives
  • Råscore for delprøverne
  • Skalascore for delprøverne
  • Indeksscore
  • Totalscore
  • Diskrepanser mellem indekser og delprøver
  • Kliniske indtryk i samarbejdet med barnet
Al data bruger jeg i min afrapportering, og du vil blive sat ind i, hvad Verbal forståelses Indeks, Visuo-spatialt Indeks, Ræsonnerings Indeks, Arbejdshukommelses Indeks og Forarbejdningshastigheds Indeks betyder, så du har de bedst mulige forudsætninger for at forstå og arbejde med resultatet.
Forarbejdningshastighed siger noget om visuel afsøgning og sondringsevne, visuel korttidshukommelse, visuo-motorisk koordination og perceptuel hurtighed. Målet viser hvor hurtigt information opfanges, forstås, træffes beslutning omkring og handles på. Ligesom arbejdshukommelse skal forarbejdningshastighed ses som en støttefunktion til kvalitetsdimensionerne af intellektet. I WISC-V måles forarbejdningshastigheden ud fra de to delprøver Kodning og Figursøgning. Der indgår også en anden delprøve under samme indeks, men den anvendes ikke til at udregne scoren med, og er ikke obligatorisk. Der kan suppleres med den, eller den kan bruges under visse forudsætninger til at erstatte den ene af de to udregningsdelprøver i indekset. Den supplerende delprøve er Udstregning.
Kodning og Figursøgning måler ikke helt det samme. De er ret forskellige. Hvor delprøven Kodning stiller krav til associativ indlæring og finmotorik stiller delprøven Figursøgning krav til visuel afsøgning og sondring. For at få en høj score i indekset kræver det, at man informationsbearbejder på en meget effektiv måde, og dette har en naturlig komponent i sig, nemlig ren og skær neurale faktorer, og dermed er der også en biologisk del som er medfødt.
Lav forarbejdningshastighed kan ses ved forskellige former for udviklingsforstyrrelser og ses også tit hos meget for tidligt fødte børn. Man kan også se en lavere forarbejdningshastighed ved visse spiseforstyrrelser, ved erhvervet hjerneskade, ved demens og ved skader som følge af opløsningsmidler eller narkotikamisbrug.

Det er dog ikke interessant kun at forholde sig til forarbejdningshastighed. Det er interessant at forholde sig til den kognitive profil. Du kan læse mere på min hjemmeside herom, men har du brug for helt konkret at forstå en WISC-V-profil, så kontakt mig for en aftale.

Inden vi eventuelt mødes, vil jeg bede dig om at indsamle så meget fra barnets journal som muligt, så jeg har det fulde datagrundlag at rådgive ud fra. Det vil sige så meget data som muligt, og som minimum WISC-rapporten.