SCQ – Social Communication Questionnaire

SCQ er et kort og præcist screeningsinstrument til evaluering af kommunikationsstil og social funktion hos børn med mistanke om autisme eller autismespektrumsforstyrrelser.

SCQ er et spørgeskema, som består af 40 forskellige items (spørgsmål). Disse besvares af en forælder eller anden omsorgsperson, der kender barnet godt. SCQ kan anvendes til at vurdere alle over 4 år, blot den mentale alder er 2 år og derover.

SCQ består af to spørgeskemaer, hvoraf det første: Vurdering Livsforløb fokuserer på hele barnets udviklingshistorie, mens det andet spørgeskema: Vurdering Aktuel fokuserer på barnets adfærd i løbet af de seneste tre måneder. Ud fra besvarelserne på det udvalgte spørgeskema, udregnes en total score. Denne holdes op mod og fortolkes ud fra specifikke afskæringsværdier for både autisme og autismespektrumsforstyrrelser. SCQ blev oprindeligt udviklet som en kortere spørgeskemaversion af Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI-R), der ofte bruges i psykiatrisk regi, og som er meget omfattende og tungt. Der er gode korrelationer mellem disse, og SCQ anses for at være et validt screeningsværktøj.

En SCQ bruges som oftest som led i en undersøgelse. Der vil typisk også indgå en WISC-V testning heri. Det er muligt og i mange tilfælde tilrådeligt at supplere yderligere med et spørgeskema til at vurdering af trivsel og eventuelle psykiske problemer. Du kan få mere afklaring HER omkring, hvad du bør vælge.