Hvad er

arbejdshukommelse

Hvad er arbejdshukommelse? Når du står med et spørgsmål af denne type, er det sikkert fordi, du har fået foretaget en WISC-testning af dit barn, og ikke rigtigt har forstået testresultatet til fulde.

Når man tester med WISC-V, så kommer der rigtig meget data:

  • Svarene på de enkelte delprøver
  • Hastigheden hvormed svarene gives
  • Råscore for delprøverne
  • Skalascore for delprøverne
  • Indeksscore
  • Totalscore
  • Diskrepanser mellem indekser og delprøver
  • Kliniske indtryk i samarbejdet med barnet
Al data bruger jeg i min afrapportering, og du vil blive sat ind i, hvad Verbal forståelses Indeks, Visuo-spatialt Indeks, Ræsonnerings Indeks, Arbejdshukommelses Indeks og Forarbejdningshastigheds Indeks betyder, så du har de bedst mulige forudsætninger for at forstå og arbejde med resultatet.
Arbejdshukommelse handler ikke direkte om kvaliteten af intellektet, men skal ses som en form for støttefunktion til de generelle færdigheder. Arbejdshukommelse er en særlig form for hukommelse, der både trækker på opmærksomhed, eksekutiv kapacitet og korttidshukommelse. Det er en mere kompleks proces, man trækker på, end bare at “huske”. Vi trækker på arbejdshukommelsen, når vi står overfor noget, der er udfordrende og kræver mere end blot det udenadslærte. Det gør sig f.eks. gældende, når vi læser en tekst, der er på et relativt højt niveau, når vi skal hovedregne, eller når vi skal holde flere bolde i luften på samme tid.
Arbejdshukommelsen måles i WISC-V ud fra de to delprøver Talspændvidde og Visuel genkendelse. De har begge med arbejdshukommelsen at gøre, men berører to forskellige former heraf. Talspændvidde måler på den auditive del af arbejdshukommelsen og siger dermed noget om, hvordan vi arbejder med de stimuli og informationer, vi hører. Visuel genkendelse måler på den visuelle del af arbejdshukommelsen og sider dermed noget om, hvordan vi arbejder med de stimuli og informationer, vi ser. Der indgår også en anden delprøve under samme indeks, men den anvendes ikke til at udregne scoren med, og er ikke obligatorisk. Der kan suppleres med den, eller den kan bruges under visse forudsætninger til at erstatte Talspændvidde i indekset. Delprøven til erstatning er Tal-bogstav rangordning. Den kan også anvendes som del af det sekundære indeks Auditivt Arbejdshukommelses Indeks sammen med Talspændvidde.
Arbejdshukommelsen bliver stærk af at blive brugt, men for nogle personer kan det være svært at opnå en høj score som følge af, at opmærksomheden er svær at styre. Personer med en opmærksomhedsforstyrrelse eller eksekutive vanskeligheder kan være udfordrede på dette område. Måske husker de noget, men ikke det hele. Måske husker de det hele men i en forkert rækkefølge. Der er flere mønstre, man kan være nysgerrig på, og som kan hjælpe med at kvalificere, om det er den ene del eller den anden eller en helt tredje del, der er tale om. Måske er opmærksomheden ganske fin, men hukommelsesdelen under pres.

Det er dog ikke interessant kun at forholde sig til arbejdshukommelse. Det er interessant at forholde sig til den kognitive profil. Du kan læse mere på min hjemmeside herom, men har du brug for helt konkret at forstå en WISC-V-profil, så kontakt mig for en aftale.

Inden vi eventuelt mødes, vil jeg bede dig om at indsamle så meget fra barnets journal som muligt, så jeg har det fulde datagrundlag at rådgive ud fra. Det vil sige så meget data som muligt, og som minimum WISC-rapporten.