Ekspertbistand

BAGGRUND

 
Jeg modtager hyppigt henvendelser, som vedrører bidrag til ekspertgrupper, arbejdsgrupper, udvikling af koncepter, oplæg, undervisning og meget mere.
 
Jeg vil meget gerne bidrage til at udbrede viden om de højtbegavede, og hjælper gerne til. En del af mit formål med klinikken er, at brede kendskabet til højtbegavede ud, og at aftabuisere dette i samfundet.

ØNSKER I MIT BIDRAG?

 

Jeg bidrager gerne til jeres arbejde med min ekspertise i form af f.eks.:

 • Gennemlæsning af politikker og koncepter
 • Anbefalinger af tiltag målrettet højtbegavede
 • Ekspertudtalelser eller bidrag på anden vis

Listen er på ingen måde udtømmende…

HVORNÅR ER DET GRATIS?

 

Jeg bidrager gratis til f.eks.:

 • Studerende der vil have ekspertinterviews eller råd
 • Podcastproducenter som kan være med til at formidle budskabet
 • Artikler i fagblade, dagspresse, medlemsblade m.v., hvor budskabet kan nå mange mennesker
 • TV-indslag, dokumentarer og lignende formidling, hvor budskabet kan nå de mange
 • Visse former for konferencer

HVORNÅR ER DET IKKE GRATIS?

 
Der er tidspunkter, hvor min bistand ikke er gratis. Det gør sig gældende ved f.eks.:
 
 • Arbejdsgrupper i privat, offentligt, regionalt eller nationalt regi
 • Større bidrag til publikationer
 • Undervisning, oplæg eller kurser
 • Supervision
 • Visse former for konferencer
 
Du er altid velkommen til at forhøre dig hos mig. Skriv på kontakt@deafranck.dk for nærmere information.