ScreenIQ

Der findes mange tjeklister om høj begavelse på nettet i dag, men hvordan kan man egentligt sikre sig, at de er retvisende? Jeg har udviklet ScreenIQ til forældre, der ønsker at foretage en umiddelbar screening af deres barn ud fra den måde, hvorpå de ser barnet.

Hvordan gør man?

Du trykker på ScreenIQ nederst i skærmbilledet, og så popper der en informationsboks op. Derefter skal du svare på, om du genkender en lang række karakteristika hos dit barn. Afhængig af hvad du svarer, vil du få et nyt udsagn, du skal besvare. Til sidst sammenfattes resultatet, som beskriver ud fra dine besvarelser, hvordan dit barns screening falder ud.

Hvad baserer ScreenIQ sig på?

ScreenIQ tager afsæt i Characteristics of Giftedness Scale. Den blev oprindeligt blev udviklet i 1973, men er gennem årene blevet forfinet gennem kliniske erfaringer og forskningsstudier. ScreenIQ anvender mere specifikt forskningsstudiet publiceret af Rogers og Silverman i 1997. Dette forskningsstudie viser, at udvalgte karakteristika er i stand til at identificere og adskille højtbegavede børn fra normalbegavede børn. Det skal dog siges, at højtbegavede børn som er twice exceptional, altså har en specifik svaghed eller en gennemgribende forstyrrelse, kan have en særlig adfærd, som til tider kan skjule en ellers åbenlys begavelse. Jeg har valgt at kombinere denne forskning med min mangeårige kliniske erfaring med højtbegavede børn. Dermed er ScreenIQ en udvidet udgave, som også kan favne de børn, som ellers kunne smutte under radaren.


Er ScreenIQ en test?

Nej. Du kan ikke bruge ScreenIQ som en test. Du kan bruge det som en screening, der kan give dig en indikation. Denne indikation kan af- eller bekræfte din egen formodning, men kan ikke sidestilles med en testning. Den sikre måde at få svar på barnets intellektuelle kompetence vil være at få foretaget en formel testning. Det er derudover muligt og i mange tilfælde tilrådeligt at supplere testning med et spørgeskema til at vurdering af trivsel og eventuelle psykiske problemer. Du kan få mere afklaring HER omkring, hvad du bør vælge.

Velkommen til ScreenIQ, som er et værktøj, jeg har udviklet til screening af, om dit barn kan være højtbegavet. ScreenIQ er baseret på forskning om, hvordan forældre til højtbegavede børn oplever deres børn. Bemærk! Dette er ikke en testning. Det er udelukkende en screening baseret på dine egne vurderinger. Ønsker du en tilbundsgående viden, er en decideret testning nødvendig.

Psykolog Dea Franck