TVPS-4

TVPS-4 (Test of Visual Perceptual Skills, 4th edition) er et værktøj til fyldestgørende afdækning af visuelle analyse- og processeringsfærdigheder hos børn og unge i alderen 5-21 år. Testen er velegnet til at belyse f.eks. specifikke indlæringsvanskeligheder indenfor det visuo-spatiale område. Har man eksempelvis et signifikant dyk i en WISC-profil, så kan det være relevant at supplere med TVPS-4 for et afdække, hvad der præcist er vanskeligheder med.

Opgaverne i testen belyser de følgende områder:

 • Visuel diskrimination
 • Visuel sekventiel hukommelse
 • Visuel hukommelse
 • Visuel figur-grund
 • Visuo-spatiale sammenhænge
 • Visuel closure
 • Visuel formkonstans
 • Visualisering
 • Closure-fleksibilitet
 • Visuel hukommelse
 • Hukommelsesspændvidde

TVPS-4 tager omkring en halv time at gennemføre. Den opgøres med skalascores, percentiler og aldersækvivalenter for både delprøver og en totalskala.

TVPS-4 vil som regel udføres som supplement til WISC-testning. Har du brug for nærmere afklaring omkring, hvad du bør vælge i forhold til testning, så kan du få mere afklaring HER.