TVPS-4

BAGGRUND FOR TESTEN

 
TVPS-4 – Test of Visual Perceptual Skills, 4. udgave – er et værktøj til fyldestgørende afdækning af visuelle analyse- og processeringsfærdigheder hos børn og unge i alderen 5-21 år. 

Testen er velegnet til at belyse f.eks. specifikke indlæringsvanskeligheder indenfor det visuo-spatiale område. 

Har man eksempelvis et signifikant dyk i en WISC-profil, så kan det være relevant at supplere med TVPS-4 for et afdække, hvad der præcist er vanskeligheder med, og hvilke færdigheder der skal optrænes konkret.

HVAD VISER TESTEN?

 

Opgaverne i testen belyser de følgende områder:

 • Visuel diskrimination
 • Visuel sekventiel hukommelse
 • Visuel hukommelse
 • Visuel figur-grund
 • Visuo-spatiale sammenhænge
 • Visuel closure
 • Visuel formkonstans
 • Visualisering
 • Closure-fleksibilitet
 • Visuel hukommelse
 • Hukommelsesspændvidde

TVPS-4 tager omkring en halv time at gennemføre. Den opgøres med skalascores, percentiler og aldersækvivalenter for både delprøver og en totalskala.

DET HER ER GODT AT VIDE OM TESTEN

 
Det visuo-perceptuelle område er en vigtig del af vores læring. Rum, retning, opfattelse, former, for- og baggrund, helheder og meget mere er del af vores hverdag på en måde, vi måske ikke skænker mange tanker.

TVPS-4 kan afdække helt præcist, hvor udfordringer ligger henne. Det er muligt at opøve færdigheder på disse områder gennem målrettet træning.

Det er muligt at lave fornyede målinger over tid, hvilket kan give klare indsigter i, hvordan kompetencerne udvikler sig, og om interventionerne har tilstrækkelig effekt.

HVORNÅR BRUGER MAN TESTEN?

 
TVPS-4 vil typisk indgå som del af en større testsammensætning, f.eks. med WPPSI-IV, RIASWISC-V eller WAIS-IV, men kan også indgå som del af et rådgivningsforløb. 

Mange gange er TVPS-4 blot et enkelt supplement til det større billede, og der kan være behov for yderligere undersøgelse.

Du kan få mere afklaring HER omkring, hvad du bør vælge.