Karriere-
rådgivning

BAGGRUND

 
Karriererådgivning er for alle, som ønsker at blive klogere på deres arbejdsliv!
 
– Har du stødt panden mod muren arbejdsmæssigt?
– Sidder du i en stilling, som ikke lever op til dine forventninger?
– Ser du de samme mønstre opstå igen og igen på forskellige arbejdspladser?
– Bliver du ramt af stress eller udbrændthed igen og ingen?

Der kan være gode grunde til karriererådgivning, og hos mig er du i gode hænder.

Jeg er specialistgodkendt af Dansk Psykologforening i Arbejds- og Organisationspsykologi, og har stor viden om vilkår, ledelse, rammer og udvikling på de danske arbejdspladser.

HVORDAN FOREGÅR DET?

 
Jeg tilbyder karriererådgivning til voksne, som har behov for andre øjne på deres arbejdssituation. Her drøfter vi dine ambitioner, præferencer i forhold til arbejdstype, rammer, vilkår og muligheder. 
 
Sammen kigger vi dybt ind i mønstre og muligheder, og finder frem til, hvad der egentligt er på spil. Til tider går vi endda meget dybt for at finde de grundlæggende årsager!
 
På denne måde er det anderledes end at gå til en jobkonsulent eller at få sparring hos fagforeningen.
 
Til tider starter kontakten med karriererådgivning, men glider over i et samtaleterapeutisk forløb, hvor vi kan gennemarbejde alt det, der ligger bagved det åbenlyse.

FORMEN

 

Rådgivningen følger din agenda, men du bliver bestemt ikke talt efter munden. Du bliver mødt i både med- og modspil. Målet er at give dig klarhed og overblik, så du går fra rådgivningen med ny indsigt og knivskarpt blik for, hvad dine handlemuligheder er.

Samtalerne kan være én, eller være flere, der ligger med jævne mellemrum og rummer refleksioner og øvelser fra gang til gang.

Har du mod på at se dig selv i øjnene? 

SKAL DET VÆRE I FREMMØDE?

 

Der er ikke krav om fremmøde ved karriererådgivning. Der kan rådgives telefonisk/online. Det er op til dig, hvad du foretrækker.