Sådan er jeg

BAGGRUND FOR TESTEN

 
Et barns selvværd og selvopfattelse er nøglen til og fundamentet for dets udvikling og læring.  “Sådan er jeg” er et evalueringsværktøj udviklet med henblik på at vurdere hvordan børn og unge har det med sig selv og deres omgivelser, og hvordan de oplever deres egen formåen og kompetencer.


Det er et rigtigt godt afsæt for at vurdere trivslen på en række parametre, og kan give værdifulde indsigter, når et barn ikke trives i skolen eller i sin fritid.

HVAD VISER TESTEN?

 
“Sådan er jeg” består af et spørgeskema for børn fra 1.-3. klasse og fra 4.-9. klasse. Spørgeskemaet er inddelt i fem områder, der på hver deres område bidrager til en vurdering af, hvordan barnet oplever sig selv i sin verden. De fem områder er:
  • Fysiske egenskaber
  • Færdigheder og evner
  • Psykisk velbefindende
  • Relationer til forældre og familie
  • Relationer til andre

Ud fra disse udregnes en totalscore, som sammenfatter barnets trivsel generelt. Herudfra kan det vurderes, om der er grund til bekymring, og hvad der eventuelt skal interveneres med.

DET HER ER GODT AT VIDE OM TESTEN

 
“Sådan er jeg” er en god afdækning af barnets trivsel, og det bliver tydeligt på hvilke områder, der er særligt behov for at ske noget.

“Sådan er jeg” kan anvendes som afsæt for at få tal på trivslen i grupper eller for enkeltpersoner. Den kan anvendes på følgende måder:

  • I psykologisk undersøgelse
  • I gruppesammenhænge, f.eks. for hele klasser
  • I terapeutisk sammenhæng

Det er muligt at lave fornyede målinger over tid, hvilket kan give klare indsigter i, hvordan trivslen udvikler sig hos barnet, og om interventionerne er virksomme.

HVORNÅR BRUGER MAN TESTEN?


“Sådan er jeg” vil typisk indgå som del af en større testsammensætning, f.eks. med WISC-V, men kan også indgå som del af et terapiforløb. Mange gange er “Sådan er jeg” blot et enkelt supplement til det større billede, og der kan være behov for yderligere undersøgelse. 


Du kan få mere afklaring HER omkring, hvad du bør vælge.