Sådan er jeg

BAGGRUND FOR TESTEN


Et barns selvværd og selvopfattelse er nøglen til og fundamentet for dets udvikling og læring.  “Sådan er jeg” er et evalueringsværktøj udviklet med henblik på at vurdere hvordan børn og unge har det med sig selv og deres omgivelser, og hvordan de oplever deres egen formåen og kompetencer.

HVAD VISER TESTEN?


“Sådan er jeg” består af et spørgeskema for børn fra 1.-3. klasse og fra 4.-9. klasse. Spørgeskemaet er inddelt i fem områder, der på hver deres område bidrager til en vurdering af, hvordan barnet oplever sig selv i sin verden. De fem områder er:

  • Fysiske egenskaber
  • Færdigheder og evner
  • Psykisk velbefindende
  • Relationer til forældre og familie
  • Relationer til andre

Ud fra disse udregnes en totalscore, som sammenfatter barnets trivsel generelt. Herudfra kan det vurderes, om der er grund til bekymring, og hvad der eventuelt skal interveneres med.

DET HER ER GODT AT VIDE OM TESTEN


Sådan er jeg” består af et spørgeskema for børn fra 1.-3. klasse og fra 4.-9. klasse. Spørgeskemaet er inddelt i fem områder, der på hver deres område bidrager til en vurdering af, hvordan barnet oplever sig selv i sin verden. De fem områder er:
  • Fysiske egenskaber
  • Færdigheder og evner
  • Psykisk velbefindende
  • Relationer til forældre og familie
  • Relationer til andre

Ud fra disse udregnes en totalscore, som sammenfatter barnets trivsel generelt. Herudfra kan det vurderes, om der er grund til bekymring, og hvad der eventuelt skal interveneres med.

HVORNÅR BRUGER MAN TESTEN?


“Sådan er jeg” vil typisk indgå som del af en større testsammensætning, f.eks. med WISC-V, men kan også indgå som del af et terapiforløb. Det er muligt og i mange tilfælde tilrådeligt at supplere testning med et spørgeskema til at vurdering af trivsel og eventuelle psykiske problemer. Du kan få mere afklaring HER omkring, hvad du bør vælge.