5-15 Nordisk skema

BAGGRUND FOR TESTEN

 
5-15 Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd er et skema, som udfyldes af forældrene. Det består af en omfattende mængde udsagn, som forældrene skal vurdere, om passer på deres barn.


5-15 Nordisk skema giver et godt indblik i barnets generelle funktion med mulighed for at dykke ned i detaljer på de områder, hvor der er specifikke udfordringer.

5-15 Nordisk skema kan på denne måde give et nuanceret og specifikt indblik i samt retning for adfærd og udvikling hos et barn.

HVAD VISER TESTEN?

 

5-15 Nordisk skema er et spørgeskema, som kan give et overblik over et barns neuropsykologiske og adfærdsmæssige funktion, hvor barnets profil kan sammenlignes med grænseværdier udregnet på basis af resultaterne fra en normgruppe. Der ses på:

  • Motoriske færdigheder
  • Eksekutive funktioner
  • Perception
  • Hukommelse
  • Sprog
  • Sociale færdigheder
  • Emotionelle/adfærdsmæssige problemer

Derigennem belyses omfanget af udfordringer og de specifikke områder, disse findes på. 5-15 Nordisk skema kan bruges som screeningsinstrument for udviklingsmæssige eller adfærdsmæssige problemer, og kan indgå i diagnostiske overvejelser. 

DET HER ER GODT AT VIDE OM TESTEN

 
5-15 Nordisk skema er resultatet af mange års samarbejde mellem erfarne klinikere og forskere fra Sverige, Danmark, Norge og Finland.

Formålet med udviklingen af 5-15 Nordisk skema var at udvikle et forældrespørgeskema, som kunne belyse et barns udvikling på vigtige områder og beskrive beskrive samt præcisere et barns vanskeligheder på disse områder i forbindelse med en psykologisk undersøgelse og/eller en børne-/ungdomspsykiatrisk diagnosticering.

HVORNÅR BRUGER MAN TESTEN?

 
5-15 Nordisk skema vil typisk indgå som del af en større testsammensætning, f.eks. med WPPSI-IV, RIAS eller WISC-V, men kan også indgå som del af et rådgivningsforløb.

Mange gange er 5-15 Nordisk skema blot et enkelt supplement til det større billede, og der kan være behov for yderligere undersøgelse. 

Du kan få mere afklaring HER omkring, hvad du bør vælge.