5-15 Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd

5-15 er et spørgeskema som kan give et overblik over et barns neuropsykologiske og adfærdsmæssige funktion, hvor barnets profil kan sammenlignes med grænseværdier udregnet på basis af resultaterne fra en normgruppe. Hermed kan det bruges som screeningsinstrument for udviklingsmæssige eller adfærdsmæssige problemer, og kan indgå i diagnostiske overvejelser.

5-15 udfyldes af forældrene, og består af en omfattende mængde udsagn, som forældrene skal vurdere om passer på deres barn. 5-15 giver et godt indblik i barnets generelle funktion med mulighed for at dykke ned i detaljer på de områder, hvor der er specifikke udfordringer.

Jeg anbefaler 5-15 ved de problemstillinger hvor der kan være sociale, emotionelle, kognitive, fysiske eller psykiatriske udfordringer. Det vil typisk indgå i en større testsammensætning med f.eks. en WISC-V. Det er muligt og i mange tilfælde tilrådeligt at supplere testning med et spørgeskema til at vurdering af trivsel og eventuelle psykiske problemer. Du kan få mere afklaring HER omkring, hvad du bør vælge.