Testning og udredning

Hvornår bør man som forælder vælge at få testet eller udredt sit barn? Du læser nok på denne side, fordi du oplever udfordringer i forhold til dit barn på et eller flere punkter. Måske virker det altomfattende og uoverskueligt på nuværende tidspunkt. Det er aldrig for sent at tage fat om de udfordringer, man står med som forælder. Som forælder har man et ansvar for at understøtte sit barns udvikling og reagere, hvis der sker fejludvikling eller barnet kommer i mistrivsel.

Kan man teste uden at udrede? Ja. Det kan man godt. Det vil typisk være i de tilfælde hvor der kun er brug for en intelligenstestning som kvalifikationskrav til en specifik skole – eksempelvis for højt begavede børn eller børn med særlige forudsætninger. Det kan også være i tilfælde, hvor der laves retestning for at følge barnets udvikling. Ved retestning med WISC-V anbefales det fra forlagets side, at der går minimum et år, for at undgå genkendelighed for barnet og dermed et kunstigt forhøjet resultat.

Kan man udrede uden at teste? Nej. Det kommer vi ikke så langt med. Når man som forælder har valgt at få sit barn udredt, kan det skyldes flere forskellige ting. Det kan være, ens barn har svært ved at følge med i skolen, at ens barn synes skolearbejdet er alt for nemt, at ens barn har udfordringer på de sociale kompetencer, at man mistænker en psykiatrisk diagnose hos sit barn eller andre problemstillinger, som påvirker barnets trivsel og emotionelle liv. 

Hvad er udredning?

En udredning er en kortlægning af, hvad forskellige symptomer er udtryk for. En udredning vil føre til, at man enten får eller ikke får en diagnose. En diagnose er den officielle betegnelse for de samlede symptomer. Diagnosekriterierne findes i “Psykiske Lidelser og Adfærdsmæssige Forstyrrelser – Klassifikation og Diagnostiske Kriterier”, som er den danske version af WHO´s “International Classification of Diseases and Related Health Problems”, kapitel 5 (ICD-10).

To personer med samme diagnose er langt fra ens. Der er ofte adskillige kriterier, som skal være opfyldt, for at en diagnose kan konstateres. Hvis der er 15 mulige kriterier, hvoraf mindst 6 skal være opfyldt, kan to forskellige personer have et vidt forskelligt symptombillede til trods for samme diagnose.

Må jeg diagnosticere som privatpraktiserende psykolog?

JA. Det må jeg gerne. Til tider kan der dog være behov for flere vinkler på en udredning, og i disse tilfælde vil jeg henvise til psykiatrien i stedet for. Der kan også være særligt komplicerede tilfælde, f.eks. med somatisk sygdom indover, som gør det nødvendigt med et lægeligt blik på.

Hvad sker der ved en udredning?

Ved en udredning kan du forvente et meget grundigt interview om dit barn, dets udvikling, styrker og svagheder. Der vil blive foretaget en kognitiv testning i form af WISC eller WAIS. Derudover vil der i mange tilfælde indgå flere forskellige spørgeskemaer og der kan foretages supplerende testninger afhængig af, hvilke symptomer der er tale om. En udredning vil typisk finde sted over flere dage og inkludere informationer fra både hjem og skole. Der gives mundtlig tilbagemelding med gennemgang af den skriftlige rapport ved tilbagemeldingen.

Hvad skal du vælge?

Er du i tvivl om, hvad du har behov for at få belyst, så kan vi finde frem til via telefonisk samtale eller mailkorrespondance, eller du kan prøve at finde afklaring HER.

Er du skilt fra barnets anden forælder, så klik her for vigtig information.