Søvn

Hvordan er det med søvn og de højt begavede?
 
Jeg har spurgt jer som læser med på mine opdateringer, hvad I ønsker at vide mere om. Her er svaret på dette spørgsmål.
 
Der er lavet forsvindende lidt forskning i søvn og højt begavede, og den smule der er står på et usikkert fundament. Jeg vil fremhæve et enkelt studie af Cook, Hippmann og Omerovic fra 2020, fordi der i dette studie er en større population, der er undersøgt og over længere tid.
 
Studiet tager afsæt i forældrerapporterede søvnproblemer hos børn i alderen 1, 2, 3 og 11 år, samt deres mentale sundhed i alderen 5, 7 og 11 år. Børnene blev identificerede som højt begavede ved en IQ ≥ 120, og der var 192 børn som opfyldte kriteriet. De blev sammenlignet med børn med en IQ < 120, og det var det 1015 børn af.
 
Ud fra forældrenes rapporteringer på spørgeskemaer fandt forskerne frem til, at der ikke var nogen signifikante forskelle på forekomsten af søvnproblemer mellem de to grupper i de forskellige alderskategorier. I forhold til den mentale sundhed viste det sig, at de højt begavede børn havde 66% mindre risiko for at udvikle psykiske problemer ved 11 års alderen.
 
Så, denne undersøgelse finder altså ikke belæg for at sige, at der er søvnproblemer hos højt begavede fordi de er højt begavede. Der kan imidlertid være andre ting på spil. En hel del af mine klienter oplever at de skal bruge noget tid, når dagen går på hæld, til at tømme ud i tankerne. De fylder og optager opmærksomheden, når barnet har lagt sig for at sove. Så holdes de vågne, kalder på forældrene, står ud af sengen og går hen til forældrene i stuen. Hvad gør man så?
 
Flere har forsøgt sig med mindfulness og afslapningsøvelser, men mange oplever den stik modsatte effekt, nemlig at tankerne bliver endnu mere tydelige og fylder endnu mere, og så bliver det ekstra svært at sove.
 
Mine anbefalinger er, at man skal hjælpe barnet med at tage kontrollen over tankerne tilbage. Det gør man ligesom man gør med en bil der skider ud i glatføre: Man føler med, indtil man vinder vejgreb, og så styrer man tilbage på sporet igen. Barnet skal hellere høre en lydbog eller podcast som handler om noget interessant, eller tage fat i den runge bog om dinosaurer ovre fra reolen. De følger hjernens aktivitet. Når de har fået tankerne sporet ind på det, de sidder med i ørerne eller hænderne, så kan de stille og roligt drosle aktiviteten ned og rette tilbage på sporet igen. Så er der ro. Så er der styring. Og så er der en rar nattesøvn i vente.
 
Man må altid huske på, at der er forskellige årsager til at tankerne fylder. Der kan være tale om:
– Overstimulering
– Understimulering
– Kognitivt mismatch mellem evne og eksekutiv funktion
– Følelsesmæssigt pres
– Bekymringer
– Begejstring
– og mere til.
 
Ovenstående er ikke udtømmende, og det kræver naturligvis at man spørger nysgerrigt ind til sit barn, for at finde frem til en præcise grund. Det er ikke i ulvetimen, vi skal arbejde for at skabe balance til søvnen. Dér brandslukker vi. Udenfor ulvetimen forebygger vi, og her er barnets egen fortælling en vigtig brik i puslespillet.

Skal jeg sige det?

“Skal jeg sige til skolen, at mit barn et højt begavet?”
 
Jeg har spurgt jer som læser med på mine opdateringer, hvad I ønsker at vide mere om. Nu åbner jeg for godteposen. Dette spørgsmål er det første, jeg vil kaste mig over.
 
At være højt begavet er i mange sammenhænge misforstået. Ikke af ond vilje, men af manglende viden. Når man som forælder fortæller en anden forælder, at ens barn er højt begavet, så kan det være svært for dem at høre andet end “…. og det er dit barn ikke”. Det er ikke det, som bliver sagt. Det er det, som bliver hørt eller læst mellem linjerne. Derefter kommer de kritiske spørgsmål og dumsmarte kommentarer, så som: “Nå, men hvordan kan det så være, at han ikke kan sidde stille ovre i skolen” eller “Ja, ja, men det kommer da ikke til udtryk”.
 
Når man har oplevet sådanne reaktioner, så vil man naturligvis blive mere forsigtig i forhold til at dele sin viden med andre. Også med skolen. Nogen gange er det endda læreren som ytrer ovenstående!
 
Så, skal man sige det til skolen, hvis man risikerer sådan en reaktion?
 
Det åbenlyse svar er JA. Ja, du skal fortælle det til dit barns lærere. Men du skal være afklaret med, hvad du vil have ud af at fortælle det. Ønsker du:
– differentieret indhold i undervisningen?
– udvidelse af pensum?
– indsnævring af pensum?
– større forståelse for uhensigtsmæssig adfærd?
– påvisning af at det altså ikke er ADHD eller Aspergers?
– at få ret?
 
Hvad ønsker du egentligt?
 
Det allerbedste at stræbe efter er et stærkt samarbejde mellem skole, hjem og fritidsaktiviteter. Når vi har med et højt begavet barn at gøre, så kan der være behov for at der justeres på forskellige parametre alt efter hvordan læringsprofilen ser ud – og det kan ske i enhver sammenhæng.
 
Når jeg undersøger børn og unge med WISC-testning, så bestræber jeg mig på at beskrive, hvad der er behov for i klassen, i fritid og i hjemmet alt efter behov. I forhold til lærerene er det vigtigt at de kan forstå og omsætte det psykologfaglige og snørklede psykometriske til dagligdagspraksis. Jeg forsøger at skrive inspirationen til en god opskrift, de kan gå ud fra sammen med øvrige i netværket. Og jeg forsøger at gøre det i respekt for deres basisviden omkring differentiering. Nogle gange skal der ikke særlig meget til, før lærerne inspireres og motiveres til at skabe et mere dynamisk læringsmiljø til gavn for (også) de højt begavede elever.
 
Jeg anbefaler altid mine klienter at aflevere en kopi af undersøgelsesrapporten i skolen.
 
Ja, du skal sige til skolen, at dit barn er højt begavet, men du skal også vide, hvad du vil have ud af det, og være indstillet på at hjælpe dem lidt på vej i et stærkt samarbejde.
 
Se gerne videoen på min hjemmeside om, hvad en WISC-test hos mig indebærer: www.deafranck.dk

Hvorfor er du her egentligt?

Hvorfor er du her egentligt? Det er det vigtigste spørgsmål i min klinik – uanset om der er tale om børn, unge eller voksne. For de højt begavede er det særligt vigtigt at afdække, hvad formålet er. Når vi ser ind i det terapeutiske rum, skal formålet være centrum for arbejdet. I 2018 foretog Çelik, og Mertol en række semistrukturerede interviews med unge i alderen 13-16 årige, som enten var højt begavede eller havde talent indenfor et område. Interviewsne centrerede sig om de unges formål i livet – deres “purpose”. De fandt frem til, at der var flere grundlæggede temaer i disse interviews, og samtidigt også at de var sammenfaldende med undersøgelser af universitetsstuderendes “purpose”. Der var særligt fokus på en god fremtid med succes, en karriere og økonomisk velstand. Det er nok almengyldigt, men derudover var der også stærke udsagn om at etablere en familie og at gøre samfundsmæssig gavn. Alt dette i forening med et håb om lykke.
 
Så kan man tænke, at det vil alle og enhver da have, men her var der tale om 13-16 årige, som kunne formidle ønsker på et langt højere og mere abstrakt niveau end forventet i forhold til alderen.
 
Hvorfor er du her egentligt? Hvad skal vi arbejde med sammen? Hvordan kan jeg hjælpe dig videre på din vej mod… lykke?

Fokus fra politisk side

Det er så dejligt med det øgede fokus på de højt begavede børn fra politisk side

Jeg støder dog på forskellige antagelser omkring hvem de dersens børn er, hvad høj begavelse er, hvordan det kan identificeres og om det viser sig i præstation. Hvis der er noget, jeg har erfaret i mine mange år med intelligenstestning af højt begavede børn, så er det at der er uendeligt mange udtryksformer, og at man først bliver rigtigt skarp på dem og deres behov, samt hvordan eventuelle diagnoser kan gemme sig hos dem, når man har et solidt erfaringsgrundlag.

Tidlig identifikation kræver at der er en grundlæggende forståelse for og viden om, hvordan intellektet kan komme til udtryk – både i tilstrækkeligt stimulerende omgivelser og i det modsatte.

Testningen kræver dygtige psykologer som har helt tjek på deres test og forstår sig på tolkningen af signifikanserne samtidigt med at de har uddannelse i, hvad høje begavelse er. Det kunne man måske foranlediges til at tro, men jeg er på intet tidspunkt i løbet af min formelle uddannelse på Københavns universitet stødt på pensum vedrørende denne gruppe.

Der er 2,1% med en IQ på 130 og derover. Det er ikke så mange. Man skal virkeligt se mange børn, før man støder på en “130’er” og endnu flere for at hilse på en “145’er” for slet ikke at tale om “160’erne”.

Uddannelse og kompetenceudvikling skal være ufravigeligt, hvis vi som samfund skal lykkes i ambitionen om at identificere og skabe bedre dage for de højt begavede elever.

Kollektiv intelligens

Jeg kommer vidt omkring. I dag startede jeg i Albertslund Kommune til en faglig fredag. Dette oplæg var i det organisationspsykologiske felt, og jeg mødte ledere og medarbejdere med fuldt fokus og rigtigt gode refleksioner.
 
Når vi taler intelligens, så er der også den kollektive intelligens, og en absolut forudsætning for denne er, at vi taler om det samme og ved hvordan vi skal forstå de udfordringer, vi skal løse. Dette var i store træk dagens outcome.
 
Jeg er på ingen måde i tvivl om, at denne gruppe nu har et endnu stærkere afsæt for at forstå og løse de udfordringer, der kommer til dem. Forståelsen var lige i skabet – det ved jeg, fordi de faktisk holdt mit oplæg for mig som afrunding. Dét er intelligent!

Skolebestyrelsesmøde

Hvad forstår vi egentligt ved høj begavelse? Hvilket tilbud skal vi være for de højt begavede børn? Hvordan skaber vi både læring og trivsel? Hvem skal de højt begavede børn spejle sig i? … og hvordan finder vi frem til dem? Disse spørgsmål var blot få blandt mange, som blev vendt og drejet i en virkeligt interessant diskussion på Skolen Bifrosts bestyrelsesmøde til aften. Jeg var så heldig at få lov til at bidrage med min viden og erfaring på området. Jeg mødte en engageret skolebestyrelse, som havde en god og konstruktiv dialog med respekt for forskelligheder og ligheder. Der var en rigtig god balance i diskussionerne og rummet var rart at være i. Jeg bliver så beæret over at blive spurgt og lyttet til, og jeg glæder mig over, at jeg også på denne måde kan få lov til at bidrage til at understøtte de højt begavede børns (ud)dannelse.
 
Er du nysgerrig på skolen, så læs med her: https://skolen-bifrost.dk/

Debatindlæg

Læser du avis? Her i weekenden har jeg sammen med Rikke Christensen fra Shine akademiet haft et debatindlæg i Jyllands-Posten.
Vores budskab er, at hvis folkeskolen skal være for alle, må den opgraderes til version 2.0, når det kommer til forståelsen af højtbegavede børn.
Så hvad skal der til for at gøre folkeskolen til et sted for alle børn, også de bedst begavede? Et sted hvor også højtbegavede børn trives og får mulighed for at folde vingerne helt ud?
Svaret er ikke simpelt, men udspringet handler grundlæggende om uvidenhed om høj begavelse, fordomme og den fordømte Jantelov. Få kan sætte sig ind i, hvordan det føles hver dag at tænke, sanse og føle mere og anderledes end de andre i klassen. Konstant at føle sig ved siden af skiven, ensom eller at sætte så høje krav til sig selv, at man konstant fejler.
Men er det barnet, der skal gå på kompromis med sig selv for at passe ind i rammerne, eller er det skolen som skal udvide rammerne for at favne det højtbegavede barn? https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE13392404/folkeskolen-har-brug-for-en-version-20-naar-det-kommer-til-hoejtbegavede-boern/?fbclid=IwAR1xMIflZYQbgYzWeluCEgbxCdT04i224SaeoWyRSMxTDw8fdne4M-muZEs
(betalingsartikel).

Athenedag

Der findes noget, som hedder Athenedage på Atheneskolen. Her bruger medarbejderne på skolen tid på i fællesskab at dygtiggøre sig, at udfolde deres potentiale, at erfaringsudveksle og mere til. Det er en dag, der støtter op om et allerede godt fællesskab, og som skaber nysgerrighed.
 
I dag fik jeg lov til at være en del af det, og det var en vidunderlig oplevelse. Engagerede medarbejdere som på hver deres måde bidrager til at skabe, vedligeholde og udvikle. De brænder for det her!!
 
Og eleverne? De bliver passet godt på og undervist af forældre fra deres klasse. Dét er smart, for skole og hjem kommer lige lidt tættere på hinanden på denne måde.
 
Skønt – hele vejen rundt.
 
www.Atheneskolen.dk
 

Hvad har du sidst læst?

“Hvilken bog har du sidst læst”, blev jeg spurgt om i dag af en journalist, som interviewede mig. Jeg læser ufatteligt meget. Både forskning og faglitteratur – skønlitteratur fanger mig ikke. Denne bog bliver den næste, jeg læser. Det er en fødselsdagsgave fra min mand, og den kom tidligere end min fødselsdag. Når man arbejder med testning har man en forpligtelse til at forstå, hvad de tests man anvender kan og ikke kan. Man bliver nødt til at læse instruktionerne grundigt og forholde sig til den forskning og den best practise, der følger i kølvandet efter publicering af de enkelte tests.
 
Dét her bliver bare rigtig godt, og jeg glæder mig enormt til at læse den, for som der står i forordet: “The WISC-V makes a difference, undoubtedly more so than any revised edition of any Wechsler scale in history”. Så er scenen sat til storhed komprimeret på 425 sider.