Så er vi i gang

Jeg havde lavet mine lektier i dag!! Jeg turde ikke andet, for jeg skulle til møde i ekspertgruppen i Børne- og Undervisningsministeriet, hvor vi tog allerførste spadestik til udvikling af tjekliter til brug for screening i 1. klasse for elever med høj begavelse.

Som stærkt fagligt indslag holdt Rikke Christensen fra Clever Consulting oplæg om sit arbejde med skolerne rundt omkring i Danmark, samt fortalte om den tjekliste vi har udviklet i Shine Akademiet (https://www.shineakademiet.dk/intelligenstjek-vejledning/), som fungerer anderledes end de eksisterende tjeklister, og som også tænker ind i udtrykkene for mistrivsel.

Der er gode kompetencer om bordet, og vi kom allerede et godt stykke vej. Jeg tror snildt vi kunne have brugt tre dage i træk på det, vi kom frem til i dag, for diskussionslysten og engagementet var stor. Medarbejderne fra ministeriet var på en hård opgave med at styre os, men de gjorde det godt, og sikrede at vi gik fra første møde med mere end bare en dialog. Produktionen er allerede i gang, og det tegner til at blive godt.

Jeg har særligt ambitioner om at tænke vigtige elementer med ind i arbejdet:
– Ordblinde elever
– Talblinde elever
– To- eller flersprogede elever
– Elever med samtidig diagnose (2E)
– Forskellen på evner og kompetencer

Jeg er spændt på det videre arbejde, som både foregår i og mellem ekspertgruppemøderne, samt i arbejdsgruppen der arbejder videre med de oplæg, vi kommer med.

Ekspertgruppen

Gode nyheder her til morgen fra Børne- og Undervisningsministeriet. Her offentliggøres nemlig ekspertgruppen og arbejdsgruppen for udvikling af værktøjer til screening af formodede højtbegavede elever. Det er et stort vendepunkt i skoleverdenen og i PPR, og jeg er meget begejstret for initiativet og for at det nu skal til at blive virkelighed. Jeg er sikker på, at det kun er begyndelsen – men sikke en skøn begyndelse!

Jeg er enormt beæret over at være inviteret ind i ekspertgruppen sammen med andre stærke fagligheder, og ser frem til at bidrage til forløbet. Ekspertgruppen får til opgave at:
1. Inddrage viden fra eksisterende tjeklister mv. til anvendelse i forbindelse med screening for høj begavelse.
2. Udarbejde nye nationale standardiserede tjeklister målrettet elever i første klasse samt en tilhørende vejledning ift. anvendelse af tjeklisterne.
3. Udarbejde anbefalinger til brug for udvikling af relevant vejlednings-materiale med fokus på tilrettelæggelse af undervisning af målgruppen.

Ekspertgruppen understøttes af arbejdsgruppen, som rummer yderligere faglige kapaciteter. Arbejdsgruppen får til opgave at:
1. Læse ekspertgruppens produkter og yde konsultativ bistand og faglig sparring på møder.
2. Understøtte med input til lancering og implementering af initiativet i praksis.

Du kan læse mere her og se sammensætningen af grupperne her: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2023/jan/230129-ny-ekspert-og-arbejdsgruppe-til-screening-af-elever-med-hoej-begavelse

Skolernes Udviklingscenter i Randers

Netop hjemvendt fra en tur til Randers, hvor jeg havde fornøjelsen af at holde oplæg for Skolernes Udviklingscenter. Vi havde fat i læring på neuropsykologisk niveau, og gennem øvelser, diskussioner og faglige indspark skabte vi i fællesskab større indsigt i, hvordan elever elever der ligger over normalområdet for begavelse kan udfordres tilstrækkeligt.

Som udpluk kan nævnes:
– læring på neuralt niveau
– vejen til indsigt og kreativitet
– forskellen på evner og kompetencer
– indholdet i intelligenstestning med WISC-V
– taksonomisk tilgang til læring
– organisatoriske greb
– samarbejdet mellem skole og hjem
… og så også noget med de flotte elefanter, du kan se i bunden af billedet.

Det var en givende dag for såvel mig som deltagerne, og jeg tog fra Randers med et smil på læben. Sikke et engagement, sikke et potentiale og sikke en interesse. Det bliver spændende at følge Randers i tiltagene over tid!

Er du nysgerrig på et oplæg til din kommune, skole, PPR, skolebestyrelsesmøde, interesseforening eller lignende, så kontakt mig gerne på kontakt@deafranck.dk eller se mere på min hjemmeside under “MERE VIDEN”.

Højtbegavet som voksen

Højtbegavede voksne – ved du også noget om dem, Dea?

Ja, det gør jeg. Jeg har nemlig ikke kun med børn og unge at gøre i min klinik. Jeg har også voksne til testning, rådgivning, terapi og parterapi.

De voksne startede livet som højtbegavede børn, og er nu blevet færdige med at vokse fysisk. Dem som opsøger mig ønsker at blive klogere på sig selv og vækste som mennesker. Nogle søger afklaring i form af testning med f.eks. WAIS-IV (https://www.deafranck.dk/wais-iv/) andre søger endnu mere indsigt i styrker og svagheder gennem supplerende former for testning, og andre ønsker at få de betydningsfulde samtaler for at finde forståelse i livet.

En andel af de højtbegavede voksne har været hos mig i forbindelse med undersøgelse af deres barn/børn, og i den forbindelse er nysgerrigheden vokset på, hvordan de mon selv hænger sammen. En anden del kommer i helt andre sammenhænge. Alle er lige velkomne, og alle bærer på en helt unik historie, som vi folder ud sammen i trygge rammer.

Jeg har skrevet meget om børn og unge, og en hel del af det, jeg har skrevet i mine publikationer vækker genklang hos voksne, men det er ikke helt nok. Derfor lancerer jeg her til aften min nyeste publikation om, hvordan der er at være…. HØJTBEGAVET VOKSEN.

Læs med og find flere indsigter. Som altid findes der et væld af anbefalinger og værktøjer i publikationen. Du finder den her: https://www.deafranck.dk/publikationer/

Berlingske om de højtbegavede

Berlingske kører for tiden med fokus på de højtbegavede, og jeg glædes over dette fokus. Jeg er udtalt mig til avisen om området, og artiklen er landet netop nu. Helt dugfrisk!

Du kan læse artiklen her, og er du ikke abonnent, så se at blive det, for der er gode artikler om de højtbegavede derinde. Artiklen starter sådan her:

“Ligesom tusindvis af andre forældre har Tina Krabbenhøft to børn, der begge har en særlig høj begavelse.

Og ligesom tusindvis af andre forældre har hun set, at høj intelligens kan føre til mistrivsel og perioder med utilpashed, fordi skolen ikke ved, hvordan man håndterer højtbegavede børn.

Når hendes døtre alligevel for det meste har haft en god skolegang, skyldes det, at hun har en forudsætning, som mange andre forældre ikke har.”

Det lyder spændende, ik? Det er det også. Læs med og lær mere. God fornøjelse.

https://www.berlingske.dk/samfund/hun-er-laerer-og-mor-til-to-hoejtbegavede-boern-her-er-hendes-svar-paa

Børnene og deres familier

Der er lige nu tiltagende fokus på de højtbegavede i medier, på skoler og fra Regeringens side. Det handler om højtbegavede børns skolegang. Og det er vigtigt – men det er ikke hele historien. Det er ikke hele barnet, for barnet er en del af en familie.

Kathleen May har skrevet et fint litteraturreview i 2000 om højtbegavede børn og deres familier, og har heri nogle virkeligt gode pointer. De er en del af det følgende, jeg vil skrive:

Langt de fleste familier med højtbegavede børn har faktisk gode, sunde interaktionsmønstre og stærke dynamikker, men ligesom alle andre familier kan de få behov for rådgivning. Højtbegavede børn har generelt en anden intensitet, sensitivitet og emotionalitet, som kan kræve opmærksomhed og tilpasninger i familiens dynamik og interaktioner. Forældre med flere børn i familien, som ikke alle er højtbegavede kan nikke genkendende til dette. Kontrasten mellem højtbegavet og normaltbegavet kan være vældigt stor og kræve en anden tilgang og kommunikation.

Med en evne til kreativ tænkning, følsomhed og stærk opfattelsesevne følger store refleksioner, som barnet ikke er gammelt nok til at håndtere, og deraf kommer en myriade af spørgsmål til forældrene. Spørgsmålene er resultatet af usikkerhed, som barnet ønsker at ændre på, og de kan ubesvarede føre til ængstelighed eller irritabilitet.

Forældre til de højtbegavede føler sig som regel ikke særligt godt klædt på til det, der venter dem i forhold til deres barns udvikling, for de almindelige bøger om børns udvikling (fysisk, psykisk, socialt) passer ikke til det, de observerer hos deres eget barn. Oveni det mærker mange, at de mødes med myter og misinformation, åbenlys eller skjult fjendtlighed og den sociale stigmatisering. Det er vigtigt at tage det alvorligt, når en familie med et højtbegavet barn (eller flere) opsøger hjælp, og at forstå, at der er en stor relevans i at forstå den høje begavelse sammen med familiedynamikken.

Jeg møder desværre familier, som har fået fejlinformationer eller er mødt af personlige holdninger hos forskellige rådgivere, og må konstatere, at det ikke kun er samfundets syn på de højtbegavede, der skal ændres, men også en del af de professionelles syn.

Når jeg har undersøgt et barn og giver familien feedback og rådgivning efterfølgende, kommer kleenex typisk i brug, for det kan dels være en enorm lettelse at blive forstået i udfordringerne, og dels være en stor hjælp at få retningsangivelse på, hvad der kan gøres for at ændre situationen.

Om lidt udkommer min første bog “Kort og Godt om Høj Begavelse”, og jeg håber, at den kan være medvirkende til, at flere får forståelse, indsigt og empati for denne gruppe. Vil du allerede nu vil vide mere om de højtbegavede, kan du allerede nu læse om flere aspekter af deres eksistens og udvikling på min hjemmeside www.deafranck.dk under PUBLIKATIONER.

De højtbegavede er derude, og ligesom alle andre fortjener de og deres familier at blive taget seriøst med varm forståelse og imødekommenhed.

 

Velkommen 2023

År 2023 er gået i gang, og klinikken er åben for klienter igen.

Der blev taget hul på året med en masse herlig kontakt til familier, der havde og har behov for større indsigt og forståelse i sig selv, i deres familie og i deres behov. Jeg tilbyder nemlig både rådgivning, undersøgelser, testninger, terapi, undervisning, supervision, overleveringer til skole/institution og meget mere til. Mine ydelser er mange, og de er naturligvis også formbare, hvis der er behov for mere eller andet.

I dag fik jeg denne fine figur, du kan se på billedet af nogle, der står mig nær. Tankerne bag den er mange, og det er det smukke i den. Symbolikken er ikke til at tage fejl af, men fortolkningsmulighederne er alligevel talrige. På denne første dag i år 2023 ser jeg den som en afbildning af mit arbejde:

Jeg holder stigen, så andre kan kravle op ad den. Jeg kravler ikke for dem, men hjælper dem trin for trin til at komme frem til deres mål. Bliver det svært undervejs, så hjælper jeg med balancen og fokus på endemålet. Bliver det for hårdt, hjælper jeg med at tilrettelægge et hensigtsmæssigt hvil. Når de kommer i mål, så har de taget rejsen selv med mig på sidelinjen, og kan se tilbage på hvert et trin, de har taget. Dét synes jeg er smukt, og jeg ser frem til at fortsætte med netop dette gennem året.

Lige om lidt kommer årets første publikation fra min side, og den kan du godt glæde dig til! Du kan altid kigge her på min hjemmeside under “publikationer” (https://www.deafranck.dk/publikationer/). Der ligger den nyeste altid i toppen.

Velkommen nytår!

Glædelig jul 2022

Tak for ørerne, øjnene og nysgerrigheden – men mest af alt tak for tilliden.
Klinikken har nu haft sidste klient på besøg i året 2022. Næste klient vil tage hul på 2023 sammen med mig. Det har været et berigende år med rigtigt mange glæder og sorger at tage del i. Jeg er dybt taknemmelig for den tillid hver eneste person udviser til mig, når vi tager hul på en undersøgelse, en rådgivning eller en terapeutisk rejse sammen.
De højtbegavede er en vigtig gruppe – hvad enten vi taler børn, unge eller voksne – og jeg har gjort mit allerbedste for at brede ud af min viden vidt og bredt gennem hele året. Jeg får rigtigt flotte tilbagemeldinger fra jer, der læser med, og I skal vide at jeg sætter pris på dem. Kan jeg møde jer i jeres behov, og gøre jer og verden omkring mere nysgerrig, så er vi kommet utroligt langt sammen.
År 2023 kommer til at bringe mere godt med sig. I starten af året udkommer min bog “Kort og Godt om Høj Begavelse”, men den kommer ikke til at stå alene. Der kommer langt mere end den. Der vil også komme flere publikationer og ske opdateringer af min hjemmeside. Der venter også et mere nationalt bidrag i en ekspertgruppe under Børne- og Undervisningsministeriet. Ud over dette er der allerede planlagt flere oplæg omkring i kommuner og på skoler, og jeg forventer kun mere af året.
Der er masser i støbeskeen og en lang liste med inspiration, men har du alligevel noget, du brænder for at blive klogere på, eller som du gerne vil se mere af fra min side, så er du hjerteligt velkommen til at melde ind som kommentar her eller på kontakt@deafranck.dk.
Nu er der kun tilbage at ønske rigtig glædelig jul og lykkebringende nytår. Vi ses i 2023!
De varmeste hilsner
Dea

Almenskolen for højtbegavede

“Er der overhovedet nogle gode historier om de højtbegavede i almenskolen?”. Dette spørgsmål støder jeg ofte på. Heldigvis er der flere og flere skoler, som rykker på sig i forhold til de højtbegavede. Skal man se efter et virkeligt godt eksempel på en folkeskole, der går i front, skal man kigge på Uglegårdsskolen i Solrød!

Dybt passionerede lærere og en ambitiøs leder har skabt et tilbud for de højtbegavede, som rækker ud over at være “en lille ekstrating for nogle få elever” til at være en kollektiv bevidsthed for hele skolen.

Jeg havde fornøjelsen af at bidrage til rejsen i september gennem et oplæg for hele skolen. Det var en inspirerende aften, som jeg var enormt glad for at være medskaber af. Jeg ser meget frem til at følge Uglegårdsskolens arbejde over tid, og kan kun opfordre skoleledere landet over til at tage kontakt til Uglegårdsskolen leder Jonas Rasmussen og de to knivskarpe lærere Pernille Wulff og Maria Sass for at blive klogere på arbejdet for de højtbegavede i almenskolen.

Du kan læse mere om arbejdet her: https://vpt.dk/folkeskole/paa-denne-skole-er-det-ikke-et-problem-vaere-klog

Ungdomsuddannelse

Det er langt fra altid en lykke for de højtbegavede at starte på deres ungdomsuddannelse. Jeg møder desværre relativt ofte unge mennesker, som oplever overgangen skuffende og demotiverende, og for en hel del er det bare “mere af det samme”, som de har oplevet gennem folkeskolen.

Vi lever i en tid, hvor der sker nye tiltag hele tiden. Jeg ser det i kommunerne rundt omkring. Jeg oplever det i henvendelser omkring ekspertbistand på området. Jeg ser det i pressen. Her er et eksempel på et banebrydende tiltag, som blev offentliggjort for få dage siden: https://vuclyngby.dk/vuc-lyngby-lancerer-humanistisk-hf-for-elever-med-hoej-begavelse/?fbclid=IwAR3n_UN5iI2bTIMGfy36Ww8SsFQfP0CQNiXB7XMQxaw2ehjNu7OAZVPJ9y8

Som det er beskrevet: “Humanistisk HF er for unge med særlige forudsætninger, der har en høj begavelse og måske byder ind med nogle lidt andre perspektiver og vinkler på verdenen. Uddannelsen er både for dig, der haft en rigtig god skoletid, men også for dig, der ikke rigtig har følt, at du passede ind eller har fået mulighed for at udnytte dit fulde potentiale.
På humanistisk HF sætter vi fokus på DIG og DINE behov. Lærerne har en særlig indsigt i at undervise netop højt begavede unge. De har et stort fagligt overblik, og læringsmetoder såvel som undervisning har målgruppen særligt for øje”.

Det er et enormt interessant tiltag, som jeg ser frem til at følge i de kommende år! Du kan læse mere i dybden om uddannelsen her: https://vuclyngby.dk/uddannelser/hf-hum/