Kompetence
café

IT TAKES ONE TO KNOW ONE

 
Det er ikke altid nemt at være højtbegavet. Tankerne har deres eget liv, og hjernen kører på højtryk.

Det er helt normalt for et højt begavet barn, for hjernen søger selvstimulering – men det kan komme til at kamme over. Det kan de fleste højtbegavede nikke genkendende til.

HVAD VISER TESTEN?

 

Det er ikke nødvendigvis de samme problemstillinger eller udfordringer, børnene står overfor.

Kompetencecafé giver børnene værktøjer til at se problemstillinger og udfordringer fra andre vinkler, og skaber synlige handlemuligheder for at ændre dem.

Børnene får i fællesskab opbygget læring, som kan give indsigt og åbner op for nye veje gennem landskabet. Der er ikke tale om behandling, men rettere om et støttende fællesskab og et rum at spejle sig i.

FÆLLES OM FOKUS

 

Det er rart at være fælles om det, når noget er svært. 

Kompetencecafé er et gruppetilbud for op til 5 højtbegavede børn (IQ +130 vurderet på WISC). Grupperne sammensættes efter alder og tilmeldinger, så det bliver harmoniske og velafstemte forløb.

Vi mødes 6 gange i 2 timer pr. gang. Der går 1 uge mellem hver gang, hvor børnene får en opgave med hjem, som de kan arbejde videre med.

DET PRAKTISKE

 
Vi mødes søndage kl. 9-11 på Fortunfortvej 4B, 2800 Kgs. Lyngby. 

Prisen for et forløb à 6 gange 2 timer er 6.000 kroner, som betales ved opstart af forløbet, enten via mobilepay eller kontant. Der ydes ikke erstatning for udeblivelser eller frafald fra forløbet.