Mere viden om de højtbegavede

På denne side kan du se indlæg, interviews, artikler, videoer, foredrag m.v., som jeg har medvirket i gennem tiden. Du er velkommen til at forespørge om min deltagelse til interviews, podcasts, ekspertudtalelser og andet via mail.

Berlingske bringer en artikel om mig, der handler om, hvordan jeg selv opdagede min høje begavelse. I artiklen giver jeg fire gode råd til, hvordan forældre kan støtte deres højt begavede barn på den bedst mulige måde. Læs artiklen her.

I Berlingske fortæller jeg om de specifikke tegn jeg oftest ser hos de højt begavede. Artiklen uddyber, hvordan disse tegn kan identificeres, og hvorfor det er vigtigt at spotte høj begavelse tidligt for at kunne støtte børns udvikling på den bedst mulige måde. Find artiklen her.

Jeg er blevet interviewet af Berlingske omkring de højtbegavede i folkeskolen, som der heldigvis kommer mere fokus på i den kommende tid. Her kan du læse mine bidrag til artiklen, som også har udtalelser fra Børne- og undervisningsminister Mattia Tesfaye.

Jeg er blevet interviewet af Berlingske i endnu en artikel, hvor jeg understeger vigtigheden af at sætte ind på en udviklingsunderstøttende måde for de højtbegavede.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har lanceret et nyt værktøj til screening af folkeskoleelevers høje begavelse, som jeg har bidraget til at udvikle. Fagbladet Folkeskolen omtaler dette i en artikel, hvor jeg også fremfører argumenter for, hvorfor det er fornuftigt at kravet om en fuld IQ-test ved PPR er blevet fjernet fra lovgivningen.

Læs artiklen her.

Psykolog Simon Wilbrandt har inviteret mig med i sin podcast Forunderlige Børn, hvor vi snakker om, hvad det vil sige at være specialiseret i høj begavelse og hvilke styrker og udfordringer, en høj begavelse kan bringe med sig – og så skælder vi også lidt ud på janteloven. 

Hør den, og alle de andre episoder af Forunderlige Børn, lige her.

Psykologernes Fagmagasin bringer min fagkronik om vigtigheden af tidlig opsporing af højtbegavede elever. Fra skoleåret 2024/25 bliver der sat ekstra spotlys på høj begavelse i indskolingsklasserne, og kronikken belyser både hvorfor dette fokus er nødvendigt, og hvordan det bedst implementeres.

Læs kronikken her.

Psykolog Rasmus Alenkær har inviteret mig med i sin podcast Kaffepunch, hvor vi taler om forskellen på intelligens, klogskab og visdom. Om potentiale, disciplin og problemer, der kan følge med at være særligt højt begavet.

Lyt med på Apple PodcastsSpotifyPodtail eller Google Podcasts.

Jeg er blevet interviewet i P4 Morgen Østjylland hvor jeg udtaler mig om højtbegavede elever i klasseværelserne. Omdrejningspunktet er et initiativ hos Randers Kommune, hvor der er blevet udvalgt en lærer på hver skole til at koordinere indsatserne for højtbegavede elever.  Hvis du spoler indslaget frem til en time og 35 minutter, kan du høre mine synspunkter og kommentarer. Find inslaget her.

Claudia Lehrmann Lühr har endnu engang givet mig æren af at medvirke i hendes podcast, Livets Hjørner, for at adressere spørgsmål fra lytterne som er løbet ind siden vores sidste episode om høj begavelse. Claudias podcast kan findes på Podimo.

Gennem Dansk Psykologisk Forlag har jeg for nylig afholdt et webinar hos Zevio om høj begavelse. Interessen var stor og flere tusinde mennesker har allerede set webinaret. Var du ikke blandt deltagerne, da det blev sendt live, kan du stadig nå det. Se mit webinar ganske gratis hos Zevio her.

Fagbladet Folkeskolen bringer en anmeldelse af min bog Kort og Godt om Høj Begavelse, som er del af Dansk Psykologisk Forlags serie “Kort og Godt”. Bogen henvender sig til alle, der faglig og privat er tæt på børn og unge, som er eller kan tænkes at være højt begavet. Det er forældre, pædagoger, lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelser, UU-vejledere m.fl.

Forskning indikerer, at den del af befolkningen, der testes som højtbegavede gennem traditionelle metoder, har stærkest forudsætninger for at excellere inden for stort set alle discipliner. Kristeligt Dagblad har publiceret en artikel om dette emne, hvor jeg er citeret. Artiklen er bag en betalingsmur, men hvis du har et abonnement, kan du læse den her.

Frederiksberg VUC lancerer en ny gymnasial uddannelse specielt designet til højtbegavede unge, der oplever udfordringer med at fuldføre traditionelle ungdomsuddannelser på trods af deres høje IQ. I den anledning præsenterede jeg et oplæg, hvor også repræsentanter fra Lyngby VUC deltog. Se TV2 Kosmopols dækning af dette initiativ her.

Børne- og Undervisningsministeriet har nedsat en ekspertgruppe, der skal udarbejde tjeklister til lærere, som skal hjælpe med at identificere højtbegavede børn i indskolingen fra det kommende skoleår. Som medlem af denne ekspertgruppe er jeg omtalt i flere artikler fra Fagbladet Folkeskolen, som kan læses her og her.

I Norge er man heller ikke uvidende om, at højtbegavede elever ofte overses, hvilket kan påvirke deres trivsel. Fagbladet Utdanningsnytt bringer her en oversat liste over karakteristika ved højtbegavede elever, som jeg har udarbejdet og senest præsenteret på Uglegårdsskolen i Solrød Kommune. Artiklen kan findes her og henviser også til en artikel i Fagbladet Folkeskolen.

Fagbladet Folkeskolen har dækket mit oplæg på Uglegårdsskolen i Solrød Kommune, hvor jeg gav lærere og SFO-pædagoger redskaber til at kunne identificere højtbegavede børn. Dette er særligt relevant for indskolingslærere fra skoleåret 2024, hvor differentieret undervisning for højtbegavede elever bliver en del af hverdagen efter screening. Yderligere information om oplægget kan findes på folkeskolen.dk.

Fra 2024 bliver det et krav i de danske folkeskoler at elever i indskolingen skal screenes for høj begavelse. Men hvad sker der derefter? Skolelederforeningen bringer min artikel i deres fagblad Plenum, hvor jeg anbefaler forskellige spor for indsatser rettet mod højtbegavede elever i folkeskolen, efter de først er blevet identificeret. Også organisatoriske og personalerettede tiltag berøres i artiklen.

Sjællandske Nyheder rapporterer om Børne- og Undervisningsministeriets ekspertgruppe, der fokuserer på at skabe tjeklister for lærere med henblik på at identificere højtbegavede børn i indskolingen fra det kommende skoleår. Som medlem af gruppen er jeg omtalt i artiklen, der desværre er placeret bag en betalingsmur. Se den her.

Jeg ser det som en afgørende del af mit virke at udbrede viden om høj begavelse – både for børn, unge og voksne. Jeg har skrevet bogen Kort og Godt om Høj Begavelse, som er del af Dansk Psykologisk Forlags serie “Kort og Godt”. Der er brug for ny og opdateret viden om, hvad høj begavelse er, hvordan det viser sig – og hvordan man hjælper børn og unge med de udfordringer, der også kan være, når man er kvikkere end de fleste. Bogen har også et afsnit om voksne. Bogen henvender sig til alle, der faglig og privat er tæt på børn og unge, som er eller kan tænkes at være højt begavet. Det er forældre, pædagoger, lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelser, UU-vejledere m.fl.

Godt nyt for højtbegavede børn i folkeskolen Den nye politiske aftale om højtbegavede børn i skolen er et stort skridt i den rigtige retning. Læs mine og Rikke Christensens overvejlser i detbatindlægget i Jyllandsposten her.

Jeg holder oplæg, foredrag og kurser på forskellige skoler, og har også haft fornøjelsen af at holde oplæg på Uglegårdsskolen i Solrød. Skolen er langt fremme i forhold til undervisning af de højtbegavede elever, og i denne artikel fra Viden På Tværs bliver det beskrevet nærmere. Skolens arbejde opstod på initiativ fra to lærere, som så et behov for fokus og kompetenceløft på et helt nyt niveau. Skoleleder Jonas Rasmussen så mening heri, og har skabt præcis det rum, der skal til for at gøre initiativet til en reel indsats. Det er der kommet rigtig meget godt ud af. Læs mere her på VPT.

Claudia Lehrmann Lühr har inviteret mig med i sin podcast Livets Hjørner til en snak om, hvad det vil sige at være højtbegavet. Vi kommer omkring kendetegn hos de højtbegavede, hvilke hensyn der skal tages i børnehaver og skoler samt hvordan man tester for høj begavelse. Hør Claudias podcast på Podimo.

De højtbegavede børn – de er ikke, som du måske tror Der er mange antagelser om børns begavelse, og emnet er præget af fordomme og myter, som ikke har hold i virkeligheden. De højtbegavede børn er ikke bare børn med en høj IQ. Der er meget andet på spil. Læs min artikel fra AOP her.

Folkeskolen har brug for en version 2.0, når det kommer til højtbegavede børn. Læs mit og Rikke Christensens debatindlæg i Jyllandsposten her.

Her deltager jeg som ekspert i TV2 LORRY der i samarbejde med RUC har lavet et indslag om højtbegavede børn. De fleste tænker, at det er et luksusproblem at være højt begavet. Men desværre oplever højtbegavede børn ofte, at deres begavelse er mere en byrde end en gave. Højtbegavede børn keder sig oftest i skolen, og i nogle tilfælde fører mistrivslen sociale problemer med sig. Men hvordan lærer man at se børnenes krøllede hjerner og sind? Se med her og få indblik i en helt vidunderlig højtbegavet piges liv, mød Atheneskolens skoleleder og hør mere omkring kendetegn og hvorfor det overhovedet er et vigtigt område.

Jeg er blevet interviewet af KIP-TV. KIP-TV har til formål at sætte fokus på kvinder, som er brudt ud af det tidligere traditionelle mønster, har uddannelse, et job, er engageret socialt samt politisk, tager stor ansvar på hjemmefronten og arbejdsfronten. Her kan du lære mig lidt bedre at kende, høre mere om, hvad jeg arbejder med, og lære min rejse ind i mit virke lidt bedre at kende. KIP TV er en del af Foreningen Pitch og har fået sendetilladelse fra Kulturstyrelsen, Radio- og tv-nævnet til at at sende lokal og regional tv i Region Øst fra 1. januar 2020 til 31. december 2025.

Jeg har bidraget med flere artikler til Mensas medlemsblad. Da der er fortrolighed i foreningen, kan jeg desværre ikke lægge artiklerne frit tilgængeligt her, men er du medlem af Mensa, kan du finde dem i tidligere udgaver af Forum Mentum.

Fagbladet folkeskolen har i udgave 15 bragt en række artikler om højtbegavede børn i skolen. Læs med her for at blive klogere på, hvad det hele handler om. Blandt andet i Solrød sættes der spot på eleverne i skolen, hvilket jeg bidrager til i form af undervisning af medarbejdere, ledere og ressourcer på skolen i løbet af september 2022.

En visuel podcast hvor jeg taler med ufatteligt dygtige skolekonsulent Rikke Christensen. I den visuelle podcast bygger vi bro mellem vores professionelle virker – den danske grundskole og den kliniske verden. Vi kommer godt rundt om, hvad en WISC-V-undersøgelse er, og hvad vi kan bruge intelligenstest til i grundskolen. SHINEakademiets kursus om intelligenstest henvender sig til alle fagprofessionelle, der arbejder med elever i grundskolen. Men også forældre til højtbegavede børn vil kunne få meget viden om test.

Højt begavede børn og psykiske udfordringer Højt begavede børn kan ligesom alle andre børn have vanskeligheder med indlæring og udvikling. Men vanskelighederne kan være svære at opdage for andre, fordi den høje begavelse kan kompensere for dem. Læs min artikel fra AOP her.

SHINEakademiets intelligenstjek er en online screening, der har til formål, at langt flere højtbegavede børn i grundskolen identificeres. Nogle højtbegavede børn er lette at identificere. Andre er mere vanskelige, for noget kan skygge for begavelsen. Det har jeg sammen med SHINEakademiet forsøgt at imødekomme ved også at angive kendetegn hos højtbegavede børn i mistrivsel eller højtbegavede børn med en diagnose. Med udgangspunkt i en række konkrete kendetegn på høj begavelse, hjælper vi dig til at blive klogere på, hvem i klassen, der muligvis er højt begavet. Værktøjet kan også anvendes af forældre, pædagoger og andre nysgerrige sjæle.

Leonardoskolerne har lanceret en række online foredrag med forskelligt indhold. Her deltager jeg for at fortælle om testning af højtbegavede, hvad man skal være opmærksom på, hvilket testtyper der findes, hvad der skal bruges hvornår, samt svarer på en lang række spørgsmål fra nysgerrige deltagere. Leder du efter en generel indføring i området omkring de højtbegavede, testning og afklaring af myter omkring hvornår der kan, skal og bør testes, samt med hvad, så kig med her.