Sensory Profile 2 (SP2)

SP2 bruges til at foretage en vurdering af et barns sensoriske bearbejdningsmønster. Dette giver indblik i, hvilke sanseoplevelser vedkommende undgår, er særligt følsom over for eller ligefrem opsøger. Ud fra resultaterne er det muligt at planlægge en eventuel intervention, hvilket i mange kliniske sammenhænge er vigtigt, for at man kan støtte barnet, så det kan fungere optimalt i hverdagen.

SP2 kan også indgå som værdifuldt materiale i en udredning, hvor der er mistanke om f.eks. ADHD, opmærksomhedsforstyrrelse, autisme eller Aspergers syndrom.

Hvad er det teoretiske afsæt?

SP2 tager afsæt i Winnie Dunns model for sensorisk bearbejdning, som viser strategier for aktivt eller passivt adfærdsrespons koblet op mod høje eller lave neurologiske tærskelværdier. Se evt. mere HER.

SP2 indeholder fire mulige spørgeskemaer:

 • Infant Sensory Profile 2 består af 25 udsagn, der besvares af forældre eller omsorgspersoner med børn i alderen 0–6 måneder.
 • Toddler Sensory Profile 2 består af 54 udsagn, der besvares af forældre eller omsorgspersoner med børn i alderen 7–35 måneder.
 • Child Sensory Profile 2 består af 86 udsagn, der besvares af forældre eller omsorgspersoner med børn i alderen 3–14 år.
 • School Companion Sensory Profile 2 består af 44 udsagn, der besvares af pædagoger og lærere med børn og elever i alderen 3–14 år.
Hvad bliver man klogere på?

Med en SP2 vurdering bliver du klogere på i hvor høj grad barnet er sansesøgende, sensorisk sky, sensorisk følsom eller har nedsat registrering.

Dertil kommer vigtige informationer om de sensoriske og adfærdsmæssige dele. Eksempler på disse kan være:

 • Generel bearbejdning af indtryk
 • Bearbejdning af høre- og lydindtryk
 • Bearbejdning af synsindtryk
 • Bearbejdning af føle- og berøringsindtryk
 • Bearbejdning af balance- og bevægelsesindtryk
 • Bearbejdning af sanseindtryk i og omkring munden
 • I adfærdsdelen: Adfærd relateret til bearbejdning af sanseindtryk
 • Følelsesmæssige og sociale reaktioner relateret til bearbejdning af sanseindtryk
 • Opmærksomhed på baggrund af bearbejdning af sanseindtryk
Hvad kan det sige om skoleforhold?

Resultater fra School Companion Sensory Profile 2 giver indblik i 4 forskellige skolefaktorer.

Skolefaktor 1 – denne skolefaktor afspejler elevens behov for støtte i indlæringssituationer.
Skolefaktor 2 – denne skolefaktor afspejler elevens opmærksomhed i indlæringssituationer.
Skolefaktor 3 – denne skolefaktor afspejler hvordan eleven tolererer sanseindtryk i indlæringssituationer.
Skolefaktor 4 – denne skolefaktor afspejler graden med hvilken eleven deltager i indlæringssituationer.

Samlet kan SP2 bidrage med vigtig information til at skabe mere målrettede og virksomme interventioner med henblik på større trivsel og velvære hos det enkelte barn.

Baggrundsinformation

SP2 er for Child versionen normeret efter nordiske forhold. Dette er sket ud fra besvarelserne fra 729 forældre i Danmark, Norge og Sverige. For School Companion er normerne udelukkende danske og skabt ud fra 240 læreres besvarelser. Der er ikke indsamlet skandinaviske data for Toddler og Infant skalaerne. Her anvendes amerikanske normer.

Som del af dataindsamlingen blev der også indsamlet data for børn med ADHD-diagnoser og børn med autisme.

Ønsker du at blive klogere på, hvad der kan være relevant i dit tilfælde, så kan du få mere afklaring HER omkring, hvad du kan vælge.