Alle højtbegavede er forskellige…

… men alligevel er der nogle karaktertræk, som går igen. Måske kan du som forælder nikke genkendende til flere af disse karaktertræk, og måske genkender du dem fra dig selv? Æblet falder ikke nødvendigvis så langt fra stammen – høj begavelse har også en vis arvelighedsfaktor.


Højtbegavede børn er gode til alt.

Det er der i hvert fald mange som tænker, at de skal være. Faktum er dog, at alle børn er forskellige – uanset begavelsesniveau. De højt begavede kan være langt foran deres jævnaldrende på nogle punkter, og bagud på andre. Begavelsesprofiler kan se vidt forskellige ud, så derfor kan man godt have svært ved ét og let ved andet, og samtidigt være højtbegavet.

Interessen kan være fængslende.

Når det højtbegavede barn først kaster sig over noget nyt, som det har interesse for, så sker der en læringseksplosion. Barnet tilegner sig viden særdeles hurtigt, og kan rumme store kompleksiteter. På den anden side, så kan det være vanskeligt at motivere barnet til at lære noget, som det ikke har interesse for.

De er rigtigt dårlige socialt.

Det er en hårdnakket myte, som ikke har noget på sig. Mange af de højtbegavede børn har svært ved at finde andre på samme alder, som de kan interagere med på lige niveau. Det betyder kan føre til to mulige udfald:
– De går på kompromis med sig selv for at passe ind. Griner af vittigheder som de ikke synes er sjove. Taler med på emner der ikke interesserer dem. Færdes steder der ikke virker inspirerende for dem.
– De trækker sig væk fra fællesskabet, fordi de ikke får noget ud af det, og derfor hellere vil være sammen med sig selv.

Det er ikke fair!

Den mere komplekse forståelse af det sociale felt betyder også, at det højt begavede barn kan reagere med en stærk retfærdighedssans og blive stærkt påvirket, hvis der sker noget, som de opfatter som unfair. Det kan være vanskeligt at sige “pyt” og komme videre med dagen. Der er behov for at det gennemarbejdes, og det kan fylde i lang tid efter pågældende episode.

Det højtbegavede barn ved en masse om, hvad det ikke ved.

Og hvad betyder det så? Det betyder, at de ved hvor langt deres viden strækker sig, men også at der er klare begrænsninger og en bevidsthed herom. Derfor kan man høre det højtbegavede barn tale om, at selv en utroligt flot præstation ikke er noget særligt eller ikke er særligt godt. Barnet kan rammes af perfektionisme, som i mere yderligtgående tilfælde kan munde ud i f.eks. OCD.

Barnet er ikke vant til at kæmpe for at lære.

Det højtbegavede barn har nemlig en mere stejl indlæringskurve end et normalbegavet barn. Det betyder at de kan komme til at slappe lidt for meget af i læringssituationer, og dermed ikke få træning i at kæmpe for at forstå eller stå på tæer. Det kan være meget frustrerende, når de en dag står overfor opgaver, der er svære nok. Det kan føre til at de begynder at tvivle på sig selv og egne kompetencer. Det kan føre til indadvendt vrede over at de ikke kan forstå på et øjeblik. Og det kan føre til, at de trækker sig væk – eller hvis det er en videregående uddannelse, dropper ud af studiet.

De store spørgsmål i livet.

Evnen til at forholde sig til de store spørgsmål i livet, eller de abstrakte sammenhænge er veludviklet. Børnenes evne til analyse, syntese og vurdering er langt forud for den biologiske alder. Derfor kan børnene fremstå ældre, end de egentligt er, eller til tider lyde gammelkloge. Fordi de tager så mange informationer ind og forstår svære ord og komplekse sammenhænge, kan de have svært ved at rumme f.eks. nyhedsudsendelser om f.eks. krig, klimaforandringer og pandemier.

Et barn er et barn.

Barnets intellektuelle niveau ækvivalerer måske det dobbelte af den biologiske alder på nogle eller alle punkter, men et barn er et barn! Den følelsesmæssige udvikling og den biologiske modning er ikke accelereret på samme vis. Derfor bliver deres udvikling asynkron.

Lyder disse karaktertræk bekendte for dit barn? Hvis ja, så bør du overveje at få udredt, om der er noget om snakken. Måske er det også karaktertræk som passer på dig…

Er du ikke helt overbevist endnu?

Hvad så med følgende udsagn:
– Lærte at læse tidligt (hvis førskolebarn – er glad for at få læst historier højt)
– Fordyber sig intenst i specifikke områder (f.eks. dinosaurer, naturvidenskab, astrologi, musik)
– Har en stor fantasi og kommer gerne på nye idéer tit
– Stiller uendeligt mange spørgsmål med stort videbegær
– Tænker ud af boksen med nye påhit og anderledes måder at se ting end forventet for alderen
– Er god til at gennemskue sammenhænge mellem ting, hændelser, mennesker og deslige
– Har et stort ordforråd og er dygtig til at samtale med andre
– Er i stand til at tænke over sine egne tanker, refleksioner og holdninger
– Handler nærmest intuitivt smart eller stærkt analytisk i nye situationer
– Har en skarp sans for humor og gør gerne brug af sarkasme eller ironi
– Er empatisk og kan blive meget berørt af andres lykke eller ulykke
– Er næsten allergisk overfor gentagelser
– Har masser af drive og gå-på-mod i forhold til nye ting og oplevelser
– Er kunstnerisk og glad for at udfolde sig kreativt
– Har en særdeles stærk retfærdighedssans og går op i at reglerne holdes

Disse er blot mulige udtryksformer, men alle børn er forskellige – og heldigvis for det. Er du blevet mere nysgerrig, så kan du kontakte mig på mail kontakt@deafranck.dk for at høre nærmere og evt. booke en tid til test.