Skoleudtalelse

Der kan i forskellige situationer være behov for en udtalelse fra skolen. Det kan være i forbindelse med psykologisk undersøgelse, opfølgning på indsatser, udredninger eller andre tilfælde. For at skabe et godt afsæt for en udtalelse, har jeg udfærdiget en inspirationsseddel til skolen, så de har en fornemmelse af, hvad der med fordel kan indgå i sådan en udtalelse.

Inspirationssedlen tager afsæt i metoden ICS. Metoden ICS (Integrated Children’s System) bygger på inddragelse af barnet, familien og netværket, har fokus på ressourcer og problemer og en helhedsorienteret tilgang. Det anvendes ofte i kommunale sager, og det er ikke alle dele af metoden, der er nødvendig udenfor kommunalt regi. Derfor er kun de relevante dele anvendt i inspirationssedlen.

Er du nysgerrig på mere viden om ICS, kan du læse her: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/sagsbehandling-born-og-unge/ics

Inspirationssedlen til skoleudtalelse ligger her: Skoleudtalelse