Developmental Profile 3

Developmental Profile 3 (DP-3) er en udviklingsprofil for 0-12årige, som evaluerer fem nøgleområder af barnets udviklingsfunktioner:

  • adfærd
  • sociale færdigheder
  • kognitiv udvikling
  • kommunikationsevner
  • fysisk udvikling

DP-3 er baseret på en bred normering, og har et statistisk afsæt. DP-3 kan blandt andet bruges som screeningsmateriale ved at vise, om barnet kræver en mere uddybende evaluering inden for et eller flere af områderne.

DP-3 vil som regel udføres som supplement til samtaler eller eventuelt WISC-testning eller RIAS-testning. Det er muligt og i mange tilfælde tilrådeligt at supplere yderligere med et spørgeskema til at vurdering af trivsel og eventuelle psykiske problemer. Du kan få mere afklaring HER omkring, hvad du bør vælge.