Developmental profile 3

BAGGRUND FOR TESTEN

 
Developmental Profile 3 er en grundig om omfattende vurdering af et barns udvikling på en lang række områder, og kan give en detaljeret indsigt i aktuelle funktioner og klargøre, hvor der helt specifikt skal trænes eller udvikles yderligere.


Developmental Profile 3 kommer i to versioner, og der anvendes den, som vurderes at være bedste udgangspunkt for den pågældende undersøgelse.

HVAD VISER TESTEN?

 
Developmental Profile 3 består af fem skalaer, der hver har 34 til 38 spørgsmål, som er beregnet til at vurdere børns udvikling og funktionsniveau fra fødslen til 12-årsalderen. DP-3 om-fatter en lang række færdigheder, som er samlet i fem forskellige skalaer: 
  • Fysisk udvikling
  • Adaptive færdigheder
  • Social-emotionel udvikling
  • Kognitive færdigheder
  • Kommunikation

Ud fra disse udregnes en generel udviklingsscore, men den store indsigt kommer af at se nærmere på de enkelte delområder. På denne måde kommer der afklaring på overordnet plan såvel som på et meget detaljeret og konkret plan, og det er muligt at vurdere, hvad der eventuelt bør arbejdes videre med.

DET HER ER GODT AT VIDE OM TESTEN

 

Developmental Profile 3 giver indsigten i barnets udvikling sammenlignet med andre børn på samme alder. Her er der ikke tale om en overordnet grovsortering, men om helt klare og specifikke områder og færdigheder, som nærstuderes og vurderes med henblik på at finde frem til helt konkrete indsatser.

Det er muligt at lave fornyede målinger over tid, hvilket kan afsløre, om de valgte interventioner har tilstrækkelig effekt, og om der er behov for at udvikle på andre områder.

HVORNÅR BRUGER MAN TESTEN?


Developmental Profile 3 vil typisk indgå som del af en større testsammensætning, f.eks. med WPPSI-IV, RIAS eller WISC-V, men kan også indgå som del af et rådgivningsforløb.


Mange gange er Developmental Profile 3 blot et enkelt supplement til det større billede, og der kan være behov for yderligere undersøgelse. 

Du kan få mere afklaring HER omkring, hvad du bør vælge.