Hvad koster det?

Prisen afhænger naturligvis af timeforbruget, som igen afhænger af den ydelse, du har brug for. Herunder kan du se mine priser for de ydelser, jeg tilbyder. Listen er ikke udtømmende. Det vil sige, at hvis der er noget, du står og mangler, så er du velkommen til at kontakte mig for at høre, om jeg kan tilbyde det. Vi finder ud af sammen: hvad har du brug for, hvornår, hvor ofte og hvad koster det? Vær opmærksom på, at visse ydelser kan være pålagt moms alt efter formålet.

TRYK HER FOR VIGTIG INFORMATION OM SAMTYKKE

Samtale

Behandlingssamtale svarende til 60 minutter inklusiv betaling og planlægning af ny tid.

1500 kroner

Online samtale

Behandlingssamtale svarende til 60 minutter via den krypterede tjeneste Signal. Der betales på MobilePay eller ved straksoverførsel inden sessionen.

1500 kroner

Akutsamtale

En behandlingskonsultation svarende til 30 minutter garanteres indenfor maksimalt en uge i aftentimerne. Konsultationen foregår via den krypterede tjeneste Signal. Der betales på MobilePay eller ved straksoverførsel inden sessionen.

900 kroner

Online overleveringsmøde med skole eller daginstitution

Overlevering af undersøgelsesresultater og anbefalinger til videre forløb.
I alt 60 minutter med efterfølgende journalisering.

2500 kroner inkl. moms

Psykologisk undersøgelse og testning

Prisen afhænger helt af, hvad behovet er. Jo mere omfattende afklaring og vurdering, der er behov for, jo mere omfangsrigt bliver antallet af tests, spørgeskemaer, samtale m.v., og dermed stiger prisen. Der er dog synergieffekter, hvor det bedre kan betale sig med flere tests i samme omgang, frem for at foretage dem forskudt af hinanden. 

Kontakt mig for at afklare behov og pris eller prøv min testvejleder her.

Undersøgelse med WISC-V, WPPSI-IV og RIAS

Undersøgelsen omfatter en udredning gennem indledende samtale, testning, opgørelse, skrivning af rapport inklusiv udførlige anbefalinger vedrørende undervisning, skolevalg, trivsel, hjem og andre forhold alt efter relevans. Derudover indgår en grundig og udførlig tilbagemelding, hvor I får indblik i barnets unikke læringsprofil.

Kontakt mig for at afklare behov og pris eller prøv min testvejleder her.

Undersøgelse med WAIS-IV

Testningen omfatter udredning gennem indledende samtale, WAIS-IV-testning, opgørelse af testning, udarbejdelse af rapport med sammenfatning af resultater/tolkning og tilbagemelding.

Kontakt mig for at afklare behov og pris.

Supervision

Kontakt mig for pris. Jeg tilbyder både individuel supervision og gruppesupervision til forskellige faggrupper. Er du psykolog under autorisations- eller specialistuddannelse, så tæller supervision hos mig med i dit uddannelsesregnskab. Jeg har rig erfaring med supervision i såvel gruppe som individuelt.

Oplæg/kurser

Kontakt mig for pris. Der kan være tale om kortere oplæg, flerdags kurser eller workshops. Indholdet kan være forskelligt. Vi lægger sammen en plan for læringsmålet, så du får det ud af kontakten, som du efterspørger. Se også HER.

Betingelser vedrørende betaling, afbud og udeblivelser

Ved samtaler gælder det, at der ved sygdom skal meldes afbud senest dagen før kl. 8, hvorefter der lægges en ny tid i stedet for. Udeblivelser afregnes til fuld takst. Ved afbud eller ønske om ny tid skal dette meldes senest 4 dage før.

For undersøgelser gælder det, at aflysning af aftalen skal ske med minimum 4 dages varsel. Sker afbuddet senere, vil det takseres til fuld pris. Udeblivelser takseres ligeledes til fuld pris.

Der modtages MobilePay, kontanter og straksoverførsel.

MyShopnummer: 171002