Hvad koster det?

Prisen afhænger naturligvis af timeforbruget, som igen afhænger af den ydelse, du har brug for. Herunder kan du se mine priser for de ydelser, jeg tilbyder. Listen er ikke udtømmende. Det vil sige, at hvis der er noget, du står og mangler, så er du velkommen til at kontakte mig for at høre, om jeg kan tilbyde det. Vi finder ud af sammen: hvad har du brug for, hvornår, hvor ofte og hvad koster det? Er du skilt fra barnets anden forælder, så klik her for vigtig information. 

 
Samtale

1500kr pr. gang (svt. 60 min og derefter journalskrivning).

Telefonisk samtale

Jeg tager 1500kr pr. påbegyndt telefonsamtale (svt. 60 minutter og derefter journalskrivning). Der betales før hver påbegyndt session.

Psykologisk udredning og testning

Prisen afhænger helt af, hvad behovet er. Jo mere omfattende afklaring og vurdering, der er behov for, jo mere omfangsrigt bliver antallet af tests, spørgeskemaer, samtale m.v., og dermed stiger prisen. Der er dog synergieffekter, hvor det bedre kan betale sig med flere tests i samme omgang, frem for at foretage dem forskudt af hinanden. Kontakt mig for at afklare behov og pris.

Testning med WISC-V

Testningen omfatter en indledende samtale, WISC-V-testning, opgørelse af testning, skrivning af rapport inklusiv udførlige anbefalinger vedrørende undervisning, skolevalg, trivsel, hjem og andre forhold alt efter relevans. Derudover indgår en grundig og udførlig tilbagemelding, hvor I får indblik i barnets unikke læringsprofil.

Testning med WAIS-IV

Testningen omfatter afdækning af intelligenskvotient (IQ), hvori der indgår en indledende samtale, WAIS-IV-testning, opgørelse af testning, skrivning af rapport inklusiv eventuelle anbefalinger og tilbagemelding.

Supervision

Kontakt mig for pris. Jeg tilbyder både individuel supervision og gruppesupervision til forskellige faggrupper. Er du psykolog under autorisations- eller specialistuddannelse, så tæller supervision hos mig med i dit uddannelsesregnskab. Jeg har rig erfaring med supervision i såvel gruppe som individuelt.

Oplæg/kurser

Kontakt mig for pris. Der kan være tale om kortere oplæg, flerdags kurser eller workshops. Indholdet kan være forskelligt. Vi lægger sammen en plan for læringsmålet, så du får det ud af kontakten, som du efterspørger.

Betingelser vedrørende betaling:

Der betales før hver samtale/rådgivning/supervision og for undersøgelser på dagen for dette. Udeblivelser afregnes til fuld takst. Såfremt der meldes afbud senest dagen før kl. 8, lægges en ny tid i stedet for. Der modtages mobilepay (MyShopnummer: 171002) og kontanter.