BRIEF

BAGGRUND FOR TESTEN

 

BRIEF – Behavior Rating Inventory of Executive Functions – er et spørgeskema til vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge i alderen 5-18 år. Spørgeskemaet kan udfyldes af forældre og lærere, og herigennem er det muligt at se, hvordan barnets/den unges funktionsniveau er i og udenfor hjemmet.

Skemaerne indeholder i alt 86 udsagn om barnets/den unges adfærd i dagligdagen, og der besvares ud fra, hvor hyppigt udsagnene passer på hverdagen.

BRIEF kan vise de funktioner, som er understøttende for intellektuel funktion i hverdagen, og som skal hjælpe hjernen med at fungere optimalt.

HVAD VISER TESTEN?

BRIEF opgøres i 8 kliniske skalaer, som måler på forskellige aspekter af de eksekutive funktioner. Disse skalaer er: 

  • Impulshæmning
  • Fleksibilitet
  • Emotionel Kontrol
  • Initiering
  • Arbejdshukommelse
  • Planlægning/Organisering
  • Organisation af Materialer
  • Monitorering

Ud fra disse skalaer udregnes de overordnede indekser, som kan vise, på hvilket niveau barnet/den unge fungerer i hverdagen sammenlignet med jævnaldrende, samt om der er tale om klinisk signifikante afvigelser.

På denne måde kommer der afklaring på overordnet plan, og det er muligt at vurdere på hvilke underområder, der eventuelt skal arbejdes videre eller afdækkes yderligere.

DET HER ER GODT AT VIDE OM TESTEN

 
BRIEF er i særlig grad egnet til vurdering af eksekutive problemer hos børn og unge med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelse, traumatisk hjerneskade, blyforgiftning, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, depression samt andre udviklingsmæssige, neurologiske, psykiatriske og medicinske tilstande.

BRIEF kan anvendes på følgende måder:

  • I psykologisk undersøgelse
  • I terapeutisk sammenhæng

Det er muligt at lave fornyede målinger over tid, hvilket kan give klare indsigter i udviklingen over tid.

HVORNÅR BRUGER MAN TESTEN?

 
BRIEF vil typisk indgå som del af en større testsammensætning, f.eks. med WISC-V eller WAIS-IV.

Mange gange er BRIEF blot et enkelt supplement til det større billede, og der kan være behov for yderligere undersøgelse. 

Du kan få mere afklaring HER omkring, hvad du bør vælge.