BRIEF

BRIEF er et spørgeskema til vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge i alderen 5-18 år. BRIEF er i særlig grad egnet til vurdering af eksekutive problemer hos børn med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD), traumatisk hjerneskade, gennemgribende udviklingsforstyrrelse (autismespektrumforstyrrelser), depression, angst samt andre tilstande der påvirker barnets trivsel og funktion i hverdagen.

Skemaet omfatter 86 udsagn om barnets adfærd i dagligdagen. Udsagnene indgår i otte kliniske skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutive funktioner: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel Kontrol, Initiering, Arbejdshukommelse, Planlægning/Organisering, Organisation af Materialer samt Monitorering. BRIEF kan være retningsanvisende for den mest optimale pædagogiske intervention, og er anbefalelsesværdig ved problemstillinger hvor undervisningsdifferentiering eller specialpædagogisk bistand i skolen kan komme på tale.

BRIEF indgår typisk som del i en større testsammensætning med f.eks. WISC-V. Det er muligt og i mange tilfælde tilrådeligt at supplere en testning med et spørgeskema til at vurdering af trivsel og eventuelle psykiske problemer. Du kan få mere afklaring HER omkring, hvad du bør vælge.