Regler for samtykke

BAGGRUNDSVIDEN

 
Der skal altid være samtykke til ydelser hos en psykolog. Dette gælder både for voksne, børn, samboende forældre og skilte forældre.
 
På denne side finder du samtykkeerklæringer for ydelser vedrørende såvel børn som voksne.

Det er afgørende at udfylde og medbringe/fremsende disse i forbindelse med første kontakt i klinikken eller ved online-ydelser.

SKILTE FORÆLDRE

 
Der skal være samtykke fra både bopælsforælder og samværsforælder til testning, undersøgelse eller terapi hos privatpraktiserende psykologer.
 
Psykologer i privat praksis går under andre regler, end psykologer i det statslige og kommunale system. Forældreansvarsloven blev vedtaget i Folketinget i 2007, og beskriver regler og forpligtelser på blandt andet dette område, og her fremgår behov for samtykke ifm. ydelser hos psykolog tydelig.
 
Enhver forældremyndighedsindehaver skal give udførligt, skriftligt samtykke for at modtage ydelser i klinikken.

SAMTYKKEERKLÆRINGER!

 

I forbindelse med vores kommende aftale, bedes du printe, udfylde og medbringe den relevante af nedenstående samtykkeerklæringer.

HVIS DER IKKE ER SAMTYKKE

 
Der opstartes ikke forløb eller undersøgelse uden skriftligt samtykke. Såfremt der ikke er underskrevet og medbragt samtykke til samtale, undersøgelse, rådgivning m.m., betragtes dette som en udeblivelse, og det vil blive faktureret efter gældende takster. Se nærmere HER.