Undersøgelse med WAIS-IV

Leder du efter testning med WAIS-IV, så kan du herunder læse om testen. WAIS-IV er en intelligenstest som dækker alderen 16-90 år, og anses for at være sværvægteren indenfor vurdering af voksnes kognitive evner. WAIS-IV er den fjerde, reviderede version af testen, og dens struktur er afspejler aktuel forskning og praksis.Om WAIS-IV

WAIS-IV består af en lang række delprøver i følgende fire indekser:

  • Verbal Forståelses Indeks
  • Perceptuel Ræsonnerings Indeks
  • Arbejdshukommelses Indeks
  • Forarbejdningshastigheds Indeks

Ud fra disse indekser kan personens Helskala Intelligens Kvotient (IQ) uddrages.

WAIS indeholder såvel verbale som nonverbale prøver, og læner sig op ad CHC-teorien. CHC-teorien har kort sagt en forståelse af intelligens som værende baseret på en G-faktor af flydende og krystalliseret intelligens samt en række øvrige kompetencer. WAIS tager afsæt i en normalfordeling, hvor området for normalbegavelse ligger på plus/minus en standardafvigelse fra gennemsnittet på 100, dvs. 85-115.

Under testningen er der rig mulighed for kliniske observationer af arbejdsstrategier, relationskompetencer, selvindsigt og struktureringsevner. Det kræver meget af testpsykologen, og derfor er det vigtigt, at denne har rig erfaring med testning og observation.

Jeg anbefaler WAIS i de tilfælde hvor der er behov for at forstå, hvordan en voksen opfatter sin verden og lærer af den.

WAIS giver et solidt grundlag for forståelse af de udfordringer, den voksne står overfor, og hvordan der reageres herpå.

Jeg finder via kortlægningen frem til personens læringsprofil, og denne giver et stærkt indblik i, hvordan personen ser verden omkring sig.

Udredning og WAIS-IV

WAIS-IV bruges som element i udredning af mange forskellige former for problemstillinger, eksempelvis ved højt begavede voksne, mental retardering, særlige forudsætninger, ADHD, autisme, NLD, læsevanskeligheder, skrivevanskeligheder, indlæringsvanskeligheder af forskellig art og meget mere. WAIS-IV bruges som regel som det grundlæggende og brede kognitive element i udredninger, og giver omfattende viden om og indsigt i den voksne.