HJERNEKUFFERTEN

Lige til at gå til med beskrivelser og helt konkrete handleanvisninger for de højtbegavede børn i dagtilbud

Mange har allerede læst den – skal du være med på vognen, så køb bogen her

Højtbegavede børn i førskolealderen udvikler sig på en lang række områder hurtigere end deres jævnaldrende. De har derfor behov for andre kognitive udfordringer – afstemt med deres motorik og følelser, som typisk er alderssvarende. Det kræver indsigt og særlige tilgange.

“Hjernekufferten” tilbyder viden, inspiration og direkte vejledning til pædagoger, forældre og andre voksne omkring de højtbegavede børn. Bogen indeholder en introducerende beskrivelse af den høje begavelse og 27 forskellige aktiviteter designet til i indhold og omfang at tilgodese de højtbegavede børns udvikling og læring.

Bogen fletter daginstitutionens og hjemmets indsatser sammen, så der sikres en fælles retning, og så det er lige til at gå til!

Bogen giver en kort introduktion til, hvad høj begavelse er, og derefter går den direkte i aktiviteterne. Kapitlerne er opbygget ens:

  • Introduktion til aktiviteten og særlige forhold
  • Det der skal bruges til aktiviteten
  • Overvejelser for den voksne
  • Hvordan hjemmet kan støtte op om aktiviteten
  • Særlige generelle opmærksomheder i forhold til aktiviteten
Bogen henvender sig til alle, der fagligt og privat er tæt på førskolebørn, som er eller kan tænkes at være højtbegavede. Det er forældre, pædagoger og lærere i indskolingen.