Supervision

BAGGRUND

 
Man kan som fagperson fra tid til anden stå i en situation, hvor man har behov for supervision i forhold til håndteringen af en problemstilling.
 
Der kan være oplevelser, som stiller én overfor særligt store udfordringer professionelt, og som gør at det bliver svært at forholde sig fagligt til det. Det kan være, man er løbet tør for handlemuligheder, og nu har behov for hjælp til at komme videre.
 

HVORDAN FOREGÅR DET?

 
Supervision er ikke sagsbehandling, men rettere en drøftelse og dannelse af overblik, klarhed og plan for fremtidige handlespor. 
 
Supervisanden vil gå fra supervisionen med en afklaring og forståelse af de dynamikker, der udspiller sig, samt hvad der vil være hensigtsmæssigt at gøre herfra.
 
Det er muligt at foretage supervision i gruppe eller individuelt alt efter behovet, og der kan arrangeres fast supervision, eksempelvis en gang om måneden eller hver anden måned, ligesom det er muligt med supervision, når behovet melder sig.

SÆRLIGE OMRÅDER

 

Jeg er udtalt erfaren i WISC-V, WPPSI-IV og WAIS-IV, og tilbyder supervision i såvel anvendelse som tolkning heraf. Jeg er ud over min ekspertise i de højtbegavede specialistgodkendt af Dansk Psykologforening i Arbejds- og Organisationspsykologi, og har stor viden om vilkår, ledelse, rammer og udvikling på de danske arbejdspladser.

PSYKOLOGER UNDER UDDANNELSE

 

Søger du som psykolog supervision med henblik på autorisation eller specialistuddannelse, så tilbyder jeg også dette. Både som hovedforløb og som ekstern supervisor. Jeg har rig erfaring som supervisor fra flere andre autorisationsforløb. Kontakt mig for mere information.

Der er ikke krav om fremmøde ved supervision. Der kan foretages supervision telefonisk/online såvel som i fremmøde. Det er op til dig, hvad du foretrækker, og hvad der stilles krav om i forhold til din uddannelse.