Testning med WISC-IV

Leder du efter testning med WISC-IV, så kan du herunder læse om testen. Du skal dog vide, at WISC-IV er blevet erstattet af WISC-V, som er femte, reviderede version af denne test til vurdering af intellektuelle evner hos børn og unge i alderen 6-16 år.  WISC-testen er hermed blevet væsentligt revideret og opdateret. Dette er sket på baggrund af ny forskning og nye kliniske erfaringer, der er blevet gjort siden lanceringen af de foregående versioner. Derudover administreres store dele af testen  på iPad. Det er et motiverende og velkendt værktøj for børn i dag. Såfremt du ønsker at få foretaget en test af dit barn, så kontakt mig på kontakt@deafranck.dk eller telefonisk på 7111 2456.

Om WISC-IV-testen

WISC-IV består af en lang række delprøver i følgende fire indekser:
Verbal Forståelse Indeks (VFI)
Perceptuel Ræsonnering Indeks (PRI)
Arbejdshukommelse Indeks (AI)
Forarbejdningshastighed Indeks (FI)

Ud fra disse indekser kan barnets Totale Intelligenskvotient (IQ) uddrages.

WISC-IV indeholder såvel verbale som nonverbale prøver, og læner sig op ad CHC-teorien. CHC-teorien har kort sagt en forståelse af intelligens som værende baseret på en G-faktor af flydende og krystalliseret intelligens samt en række øvrige kompetencer. WISC tager afsæt i en normalfordeling, hvor området for normalbegavelse ligger på plus/minus en standardafvigelse fra gennemsnittet på 100, dvs 85-115. 

Under testningen er der rig mulighed for kliniske observationer af arbejdsstrategier, relationskompetencer, selvindsigt og struktureringsevner. Det kræver meget af testpsykologen, og derfor er det vigtigt, at denne har rig erfaring med testning og observation.

Jeg anbefaler WISC i de tilfælde hvor der er behov for at forstå, hvordan barnet opfatter sin verden og lærer af den. WISC giver et solidt grundlag for forståelse af de udfordringer, barnet står overfor, og hvordan det reagerer herpå.

Udredning og WISC-IV

WISC bruges som element i udredning af mange forskellige former for problemstillinger, eksempelvis ved højtbegavede børn, mental retardering, særlige forudsætninger, ADHD, autisme, NLD, læsevanskeligheder, skrivevanskeligheder, indlæringsvanskeligheder af forskellig art og meget mere. WISC bruges som regel som det grundlæggende og brede kognitive element i udredninger, og giver omfattende viden om og indsigt i barnet.

Et muligt supplement til WISC-IV-testningen

Det er muligt og i mange tilfælde tilrådeligt at supplere en WISC-V-testning med et spørgeskema til at vurdering af trivsel og eventuelle psykiske problemer. Du kan få mere afklaring HER omkring hvad du bør vælge.

Er du skilt fra barnets anden forælder, så klik her for vigtig information.