Undersøgelse med WISC-V

Leder du efter testning med WISC-IV, så skal du vide at den er forældet. Her kan du finde viden om WISC-V i stedet for, som er seneste udgave af testen. WISC-V er en intelligenstest for børn i alderen 6-16 år, og anses for at være sværvægteren indenfor vurdering af børn og unges kognitive evner. WISC-testen er opdateret på baggrund af ny forskning og nye kliniske erfaringer, der er blevet gjort siden lanceringen af de foregående versioner. Derudover administreres store dele af testen på iPad. Det er et motiverende og velkendt værktøj for børn i dag.

Om WISC-V

WISC-V består af en lang række delprøver i følgende fem indekser:

Ud fra disse indekser kan barnets Helskala Intelligens Kvotient (IQ) uddrages.

WISC-V indeholder såvel verbale som nonverbale prøver, og læner sig op ad CHC-teorien. CHC-teorien har kort sagt en forståelse af intelligens som værende baseret på en G-faktor af flydende og krystalliseret intelligens samt en række øvrige kompetencer. WISC tager afsæt i en normalfordeling, hvor området for normalbegavelse ligger på plus/minus en standardafvigelse fra gennemsnittet på 100, dvs 85-115.

Under testningen er der rig mulighed for kliniske observationer af arbejdsstrategier, relationskompetencer, selvindsigt og struktureringsevner. Det kræver meget af testpsykologen, og derfor er det vigtigt, at denne har rig erfaring med testning og observation.

Jeg anbefaler WISC i de tilfælde hvor der er behov for at forstå, hvordan barnet opfatter sin verden og lærer af den. WISC giver et solidt grundlag for forståelse af de udfordringer, barnet står overfor, og hvordan det reagerer herpå.

Jeg finder via kortlægningen frem til barnets læringsprofil, og denne giver et stærkt indblik i, hvad der er behov for i forhold til skolegang, differentiering, interventioner, stimulering og støtte.

Udredning og WISC-V

WISC bruges som element i udredning af mange forskellige former for problemstillinger, eksempelvis ved højtbegavede børn, mental retardering, særlige forudsætninger, ADHD, autisme, NLD, læsevanskeligheder, skrivevanskeligheder, indlæringsvanskeligheder af forskellig art og meget mere. WISC bruges som regel som det grundlæggende og brede kognitive element i udredninger, og giver omfattende viden om og indsigt i barnet.

Et muligt supplement til WISC-V

Det er muligt og i mange tilfælde tilrådeligt at supplere en WISC-V-testning med et spørgeskema til at vurdering af trivsel og eventuelle psykiske problemer. Du kan få mere afklaring HER omkring hvad du bør vælge.