Menu Luk

WISC-IV

Leder du efter testning med WISC-IV, så kan du herunder læse om testen. Du skal dog vide, at WISC-IV er blevet erstattet af WISC-V, som er femte, reviderede version af denne test til vurdering af intellektuelle evner hos børn og unge i alderen 6-16 år. WISC-testen er hermed blevet væsentligt revideret og opdateret på baggrund af ny forskning og nye kliniske erfaringer, der er blevet gjort siden lanceringen af de foregående versioner. Såfremt du ønsker at få foretaget en test af dit barn, vil jeg foreslå dig at læse mere under WISC-V eller kontakte mig for yderligere information.

WISC-IV består af en lang række delprøver i følgende fire indekser: Verbal Forståelse Indeks (VFI), Perceptuel Ræsonnering Indeks (PRI), Arbejdshukommelse Indeks (AI) og Forarbejdningshastighed Indeks (FI). Ud fra disse indekser kan barnets Totale Intelligenskvotient (IQ) uddrages.
WISC-IV indeholder såvel verbale som nonverbale prøver, og læner sig op ad en forståelse af intelligens som værende baseret på en G-faktor af flydende og krystalliseret intelligens. Under testningen er der rig mulighed for kliniske observationer af arbejdsstrategier, relationskompetencer, selvindsigt og struktureringsevner. Det kræver meget af testpsykologen, og derfor er det vigtigt, at denne har rig erfaring med testning og observation. WISC tager afsæt i en normalfordeling, hvor området for normalbegavelse ligger på plus/minus en standardafvigelse fra gennemsnittet på 100, dvs 85-115. Jeg anbefaler WISC i de tilfælde hvor der er behov for at forstå, hvordan barnet opfatter sin verden og lærer af den. WISC giver et solidt grundlag for forståelse af de udfordringer, barnet står overfor, og hvordan det reagerer herpå.
WISC bruges som element i udredning af mange forskellige former for problemstillinger, eksempelvis ved højt begavede børn, mental retardering, særlige forudsætninger, ADHD, autisme, NLD, læsevanskeligheder, skrivevanskeligheder, indlæringsvanskeligheder af forskellig art og meget mere. WISC bruges som regel som det grundlæggende og brede kognitive element i udredninger, og giver omfattende viden om og indsigt i barnet.