Undersøgelse med WPPSI-IV

Leder du efter testning med WPPSI-IV, så kan du herunder læse om testen. WPPSI-IV er en intelligenstest for børn i alderen 2½ til 7 år, og anses for at være sværvægteren indenfor vurdering af børns kognitive evner. WPPSI-testen er den nyeste opdaterede version, som tager afsæt i nyeste forskning og nye kliniske erfaringer, der er blevet gjort siden lanceringen af de foregående versioner. Testen indeholder opgaver i legeform, så børnene oplever som oftest en testsession som en hyggelig og sjov leg.

Om WPPSI-IV

WPPSI-IV består af en lang række delprøver i indekser, der er afstemt til barnets alder. De primære indekser er:

  • Verbal Forståelses Indeks
  • Visuo-spatialt Indeks
  • Ræsonnerings Indeks
  • Arbejdshukommelses Indeks
  • Forarbejdningshastigheds Indeks

Ovenstående beregnes ud fra i alt 10 delprøver. Hvis det er nødvendigt, kan disse eventuelt suppleres med andre delprøver, som dog ikke har indflydelse på indekserne. Ud fra ovenstående indekser kan barnets Helskala Intelligens Kvotient (IQ) uddrages.

WPPSI-IV indeholder såvel verbale som nonverbale prøver, og læner sig op ad CHC-teorien. CHC-teorien har kort sagt en forståelse af intelligens som værende baseret på en G-faktor af flydende og krystalliseret intelligens samt en række øvrige kompetencer. WPPSI-IV tager afsæt i en normalfordeling, hvor området for normalbegavelse ligger på plus/minus en standardafvigelse fra gennemsnittet på 100, dvs 85-115.

Under testningen er der rig mulighed for kliniske observationer af arbejdsstrategier, relationskompetencer, selvindsigt og struktureringsevner. Det kræver meget af testpsykologen, og derfor er det vigtigt, at denne har rig erfaring med testning og observation.

Jeg anbefaler WPPSI-IV i de tilfælde hvor der er behov for at forstå, hvordan barnet opfatter sin verden og lærer af den. WPPSI-IV giver et solidt grundlag for forståelse af de udfordringer, barnet står overfor, og hvordan det reagerer herpå.

Dette danner afsæt for et stærkt indblik i, hvad der er behov for i forhold til dagtilbud, kommende skolegang, differentiering, interventioner, stimulering og støtte.

Udredning og WPPSI-IV

WPPSI-IV bruges som element i udredning af mange forskellige former for problemstillinger, eksempelvis ved højtbegavede børn, mental retardering, særlige forudsætninger, ADHD, autisme, NLD, læsevanskeligheder, skrivevanskeligheder, indlæringsvanskeligheder af forskellig art og meget mere. WPPSI-IV bruges som regel som det grundlæggende og brede kognitive element i udredninger, og giver omfattende viden om og indsigt i barnet.

Et muligt supplement til WPPSI-IV

Det er muligt og i mange tilfælde tilrådeligt at supplere en WPPSI-IV-testning med et spørgeskema til at vurdering af trivsel og eventuelle psykiske problemer. Du kan få mere afklaring HER omkring hvad du bør vælge.