BYI-II

BAGGRUND FOR TESTEN


Livet kan være svært for alle. For børn og unge kan det til tider være svært helt at sætte ord på, hvad der særligt trykker, og hvad der er behov for hjælp til. Når der sættes ord på kan det på den anden side være svært som forælder at vide, om det er en del af den almindelige udvikling, eller om det er noget, som ligger ud over det normale.

Her kan Beck Youth Inventories 2. udgave give et indblik i dette og retning for, hvor bekymret man egentligt skal være.

HVAD VISER TESTEN?

 

BYI-II består af 100 spørgsmål til barnet/den unge, som skal besvares enten alene eller sammen med mig. Spørgsmålene er delt ind i fem forskellige overemner.

Disse overemner er:

  • Selvbillede
  • Angst
  • Depression
  • Vrede
  • Normbrydende adfærd
Ud fra disse overemner udregnes en totalscore, som sammenlignes med det forventelige for den pågældende aldersgruppe. På denne måde kommer der afklaring på overordnet plan, og det er muligt at vurdere, hvad der eventuelt skal arbejdes videre med.

DET HER ER GODT AT VIDE OM TESTEN

 

BYI-II er en god afdækning af barnets psykiske tilstand, og det bliver tydeligt på hvilke områder, der er særligt behov for at ske noget.

BYI-II kan anvendes som afsæt for at få tal på den psykiske trivsel og symptomer i forhold til mulige underliggende udfordringer, f.eks. angst og depression.

BYI-II kan anvendes på følgende måder:

  • I psykologisk undersøgelse
  • I terapeutisk sammenhæng

Det er muligt at lave fornyede målinger over tid, hvilket kan give klare indsigter i, hvordan trivslen udvikler sig hos barnet, og om interventionerne og et terapeutisk forløb har tilstrækkelig effekt.

HVORNÅR BRUGER MAN TESTEN?

 
BYI-II vil typisk indgå som del af en større testsammensætning, f.eks. med WISC-V, men kan også indgå som del af et terapiforløb.

Mange gange er BYI-II blot et enkelt supplement til det større billede, og der kan være behov for yderligere undersøgelse. 

Du kan få mere afklaring HER omkring, hvad du bør vælge.