BYI-II

BECK Youth Inventories – Second edition er et spørgeskema, der anvendes til vurdering af psykiske problemer og selvopfattelse hos børn og unge. BYI-II spørgeskemaet består af forskellige udsagn, som berører fem forskellige områder:

Angst

Denne del af spørgeskemaet undersøger uro og angst og indeholder blandt andet udsagn om skolesituation, egen sundhed og uro for fremtiden.

Depression

Denne del af spørgeskemaet undersøger tristhed og depression og indeholder udsagn om selvopfattelse, følelser af håbløshed, selvbebrejdelser og kropslige og fysiske reaktioner.

Vrede

Denne del af spørgeskemaet undersøger tanker og følelser relaterede til vrede. Udsagnene vedrører følelser af at blive uretfærdigt behandlet samt vredens retning og objekt.

Normbrydende adfærd

Denne del af spørgeskemaet undersøger adfærdsforstyrrelser og normbrydende adfærd. Udsagnene vedrører mobning, alvorlige regelbrud og barnets eller den unges tendenser til at bebrejde andre for deres problemer.

Selvopfattelse

Denne del af spørgeskemaet undersøger barnets eller den unges selvbillede og indeholder udsagn om vedkommendes syn på egne kompetencer og evner.

Supplement til WISC-testning

BYI-II kan være et godt supplement til WISC-testning for at belyse eventuelle trivselsproblematikker yderligere, og blive skarpere på, hvordan en intervention skal tilrettelægges. Du kan få mere afklaring HER omkring, hvad du bør vælge.