Hvad er

visuo-spatialt

Hvad er visuo-spatialt? Når du står med et spørgsmål af denne type, er det sikkert fordi, du har fået foretaget en WISC-testning af dit barn, og ikke rigtigt har forstået testresultatet til fulde.

Når man tester med WISC-V, så kommer der rigtig meget data:

  • Svarene på de enkelte delprøver
  • Hastigheden hvormed svarene gives
  • Råscore for delprøverne
  • Skalascore for delprøverne
  • Indeksscore
  • Totalscore
  • Diskrepanser mellem indekser og delprøver
  • Kliniske indtryk i samarbejdet med barnet
Al data bruger jeg i min afrapportering, og du vil blive sat ind i, hvad Verbal forståelses Indeks, Visuo-spatialt Indeks, Ræsonnerings Indeks, Arbejdshukommelses Indeks og Forarbejdningshastigheds Indeks betyder, så du har de bedst mulige forudsætninger for at forstå og arbejde med resultatet.
Det visuo-spatiale handler om rum og retning samt om visuelle detaljer samt overblik. Det visuo-spatiale er noget vi sjældent tænker så meget over i hverdagen, men som er af stor betydning for vores måde at agere på. Det visuo-spatiale handler om at træde ud i verden og se på alle de dele, der bid for bid bygger verden op på en ikke-sproglig måde. Her er ikke kun tale et et billede, altså noget visuelt. Der er også tale om den spatiale, altså rumlige, dimension. Det visuo-spatiale bruger vi, når vi skal lægge puslespil eller samle en reol. Vi bruger det, når vi skal dreje om hjørnet på cykel, når vi skal passere folk på gaden, når vi tegner en tegning eller skal samle en LEGOfigur, og når vi skal planlægge, hvordan værelset skal være indrettet. Det visuo-spatiale kan have stor betydning for det sociale rum, da det viser evnen til at opsamle visuelle detaljer og se det store billede herudfra. Hvis vi ikke formår at opsamle de relevante eller tilstrækkeligt mange detaljer, så kan det have betydning for vores muligheder for at agere passende, fornuftigt og smart i sociale kontekster.
I WISC-V måler Visuo-spatialt Indeks på de to delprøver Blokmønstre og Visuelle puslespil. De to delprøver måler ikke helt det samme. De er ret forskellige. Hvor delprøven Blokmønstre måler på den procedurale indlæring og præstation ud fra konkret visuel feedback og visuo-motorisk integration i opgaver, der stiller krav til visuelle og spatiale evner, så måler delprøven Visuelle puslespil på den ræsonneringsbaserede indlæring ud fra todimensionelle inputs. Blokmønstre stiller således i høj grad krav til 3D og finmotorisk evne, hvor Visuelle puslespil stiller krav til 2D og evne til at foretage rotationer, sammenføjninger og forestillinger mentalt.
For at score højt i disse delprøver vil det kræve, at man dels har flair for det visuo-spatiale og dels at man har brugt tid på at beskæftige sig med det. Personer der bruger tid på at lægge puslespil, bygge LEGO, tegne, male og konstruere vil ofte få en høj score i dette indeks. Hvis man er født med synsnedsættelse eller på anden vis udfordret på synet, så kan man komme ud for en relativt svagt udviklet kompetence på dette område. Det er der heldigvis råd for, at man kan arbejde målrettet på at optræne færdighederne. Dette er vigtig information, når der skal tilrettelægges en intervention. Det er også vigtig information, hvis man ligger meget højt på dette område, og måske endda har det som sin særlige styrke, for det kan have betydning for, hvilken form for undervisning, der vil passe bedst. Ligger man meget højt i det visuo-spatiale vil der typisk skulle andre greb til end de klassisk akademiske for at skabe størst mulig motivation for læringen.

Det er dog ikke interessant kun at forholde sig til det visuo-spatiale. Det er interessant at forholde sig til den kognitive profil. Du kan læse mere på min hjemmeside herom, men har du brug for helt konkret at forstå en WISC-V-profil, så kontakt mig for en aftale.

Inden vi eventuelt mødes, vil jeg bede dig om at indsamle så meget fra barnets journal som muligt, så jeg har det fulde datagrundlag at rådgive ud fra. Det vil sige så meget data som muligt, og som minimum WISC-rapporten.