Samtale-
terapi
for voksne

Samtaler hos mig kommer i to forskellige pakker, og udvælges efter problemstillingen.
Tiderne afsættes ved første samtale, så de er planlagt med det samme.

Pakke med op til 5 terapisamtaler:
Denne pakke indeholder 5 individuelle terapisessioner og er velegnet ved behov for en kort, målrettet tilgang til et specifikt problem eller udfordring. Denne pakke er ideel for dem, der ønsker at få indsigt og værktøjer til at tackle et aktuelt problem, men som ikke nødvendigvis søger et langvarigt terapiforløb.

Pakke med 12 terapisamtaler:
Denne pakke består af maksimalt 12 individuelle terapisessioner og er velegnet ved behov for at udforske og arbejde dybere med personlige problemer eller livsudfordringer.
Pakken tillader en mere dybdegående tilgang, hvor der er mere tid til at udforske bagvedliggende årsager og mønstre. Den er ideel for dem, der søger en omfattende personlig udvikling og længerevarende støtte gennem terapien. Der er ikke mulighed for flere timer end de 12 timer i denne pakke.

OBS! Samtaletiderne ligger som udgangspunkt eftermiddage

BAGGRUND

 
Vi kan alle opleve svære hændelser af kortere eller længere varighed. Nogle gange er der tale om enkelte episoder, andre gange er der tale om livsvilkår.

Jeg tilbyder psykologsamtaler til (dokumenteret) højtbegavede voksne, som har brug for psykologisk behandling. Jeg møder dig i en atmosfære, som ikke stiller krav til dig om at yde udenfor dine muligheder.

Du får mulighed for at åbne op og lade tanker og følelse komme til frit skue, uden at frygte at du ikke bliver forstået eller træder nogen over tæerne.

Det kan være en stor lettelse, at træde ind i sådan et rum sammen med en psykolog, der forstår de særlige forhold, der kan gøre sig gældende ved høj begavelse.

HVORDAN FOREGÅR DET?

 
Når jeg har samtaler med en klient, så hjælper jeg vedkommende med at sætte ord på og forstå det, som rører sig inde i dem. Vi taler om tanker, oplevelser og overvejelser, og vi identificerer følelser og vinkler på disse. Gennem samtale, anerkendelse og dynamisk interaktion, skaber vi sammen et terapeutisk rum. Her finder vi lindring, handlekraft og muligheder, klienten måske ikke så, var til stede.
 
Jeg bruger forskellige værktøjer i samtalerne. Nogle gange bruger jeg den direkte samtale. Andre gange bruger jeg billeder eller tegninger. Andre gange noget helt tredje. Det afhænger af, hvordan klienten bedst udtrykker sig og får tankerne (og tungen) på gled.
Samtalerne er et arbejdsrum, og det vil sige, at jeg stiller krav om aktivt at bidrage i samtalen.
 
Min erfaring er, at klienter som arbejder målrettet i selve sessionerne og reflekterer samt løser aftalte opgaver udenfor sessionerne, kommer sig langt hurtigere og bedre end ellers.
 

BEHANDLING OG TERAPITYPE

 

En forudsætning for samtalerne er, at der er tale om et behov for behandling. Når der ikke længere er behov for behandling, udfases samtalerne i en takt hvor arbejdet konsolideres, så det gode resultat bevares.

Min tilgang er eklektisk, og det vil sige, at jeg anvender den metodiske tilgang, jeg finder relevant i det enkelte tilfælde. Afgørende for dette er din forståelsesramme og dine behov.

Jeg har erfaring med flere retninger, herunder den narrative, ISTDP, kognitive, psykodynamiske og ACT.

GRUNDE TIL SAMTALETERAPI

 

Der er ikke en facitliste for, hvornår det er nødvendigt eller ikke nødvendigt. Der kan være mange grunde, heriblandt:

– Tristhed/indelukkethed
– Krise
– Angst
– Sygemelding fra arbejde
– Aggression
– Depression
– Trivsel generelt

Psykologsamtaler kan med fordel kombineres med testning/undersøgelse.