Livet kan være svært for alle – og det kan der være behov for støtte i.

Vi kan alle opleve svære hændelser af kortere eller længere varighed. Nogle gange er der tale om enkelte episoder, andre gange er der tale om livsvilkår. Jeg tilbyder psykologsamtaler til voksne, som har brug for et frirum i hverdagen til at læsse af og arbejde med det svære. Jeg møder dig i en atmosfære, som ikke stiller krav til dig om at yde udenfor dine muligheder. Du får mulighed for at åbne op og lade tanker og følelse komme til frit skue, uden at frygte at du ikke bliver forstået eller træder nogen over tæerne. Det kan være en stor lettelse, at træde ind i sådan et rum.

Hvordan foregår en samtale?

Når jeg har samtaler med en klient, så hjælper jeg vedkommende med at sætte ord på og forstå det, som rører sig inde i dem. Vi taler om tanker, oplevelser og overvejelser, og vi identificerer følelser og vinkler på disse. Gennem samtale, anerkendelse og dynamisk interaktion, skaber vi sammen et terapeutisk rum. Her finder vi lindring, handlekraft og muligheder, klienten måske ikke så, var til stede.
Jeg bruger forskellige værktøjer i samtalerne. Nogle gange bruger jeg den direkte samtale. Andre gange bruger jeg billeder eller tegninger. Andre gange noget helt tredje. Det afhænger af, hvordan klienten bedst udtrykker sig og får tankerne (og tungen) på gled.
Samtalerne er et arbejdsrum, og det vil sige, at jeg stiller krav om aktivt at bidrage i samtalen. Min erfaring er, at klienter som arbejder målrettet i selve sessionerne og reflekterer samt løser aftalte opgaver udenfor sessionerne, kommer sig langt hurtigere og bedre end ellers.

Der kan være flere grunde til at opsøge en psykolog

Der er ikke en facitliste for, hvornår det er nødvendigt eller ikke nødvendigt. Der kan være mange grunde, heriblandt:

 • Tristhed/indelukkethed
 • Krise
 • Angst
 • Sygemelding fra arbejde
 • Søvnvanskeligheder
 • Aggression
 • Selvskadende adfærd
 • Depression
 • Samlivsproblemer
 • Familiestridigheder
 • Skilsmisse
 • Trivsel generelt

Min tilgang er eklektisk, og det vil sige, at jeg anvender den metodiske tilgang, jeg finder relevant i det enkelte tilfælde. Afgørende for dette er klientens forståelsesramme og behov.  Jeg har erfaring med flere retninger, herunder den narrative, kognitive, psykodynamiske og ACT.

Psykologsamtaler kan kombineres med testning ved behov.