Livet kan være svært for alle – også for børn. 

Vi kan alle opleve svære hændelser af kortere eller længere varighed. Nogle gange er der tale om enkelte episoder, andre gange er der tale om livsvilkår. Nogle børn vil søge hjælp hos eksempelvis Børnetelefonen, hos en lærer, pædagog eller hos et familiemedlem. Men til tider skal der noget andet til. Jeg tilbyder psykologsamtaler til højtbegavede børn, som har brug for psykologbehandling. Jeg møder barnet i en atmosfære, som ikke stiller krav til dem om at yde udenfor deres muligheder. De får mulighed for at åbne op og lade tanker og følelse komme til frit skue, uden at frygte at de ikke bliver forstået eller træder nogen over tæerne.

Hvordan foregår en samtale?

Når jeg har samtaler med et barn, så hjælper jeg barnet med at sætte ord på og forstå det, som rører sig inde i dem. Vi taler om barnets tanker, oplevelser og overvejelser, og vi identificerer følelser og vinkler på disse. Gennem samtale, anerkendelse og dynamisk interaktion, skaber vi sammen et terapeutisk rum. Her finder vi lindring, handlekraft og muligheder, barnet måske ikke så, var til stede.
Jeg bruger forskellige værktøjer i samtalerne. Nogle gange bruger jeg den direkte samtale. Andre gange bruger jeg billeder eller tegninger. Andre gange noget helt tredje. Det afhænger af, hvordan barnet bedst udtrykker sig og får tankerne (og tungen) på gled.
Samtalerne er et arbejdsrum, og det vil sige, at jeg stiller krav til barnet om aktivt at bidrage i samtalen. Min erfaring er, at børn som arbejder målrettet i selve sessionerne og reflekterer samt løser aftalte opgaver udenfor sessionerne, kommer sig langt hurtigere og bedre end ellers. En forudsætning for samtalerne er, at der er tale om et behov for behandling. Når der ikke længere er behov for behandling, udfases samtalerne i en takt hvor arbejdet konsolideres, så det gode resultat bevares.

Hvad med forældrene?

I løbet af et samtaleforløb vil forældrene typisk inviteres flere gange undervejs til en opsamlende samtale. Nogle gange sker dette sammen med barnet. Andre gange sker det uden. Forældrene kan altid bede om samtale eller rådgivning undervejs.


Der kan være flere grunde til at opsøge en psykolog til at holde samtaler med ens barn

Der er ikke en facitliste for, hvornår det er nødvendigt eller ikke nødvendigt. Der kan være mange grunde, heriblandt:

 • Tristhed/indelukkethed
 • Krise
 • Angst
 • Skolevægring
 • Søvnvanskeligheder
 • Aggression
 • Selvskadende adfærd
 • Mobning
 • Depression
 • Skilsmisse
 • Trivsel generelt

Min tilgang er eklektisk, og det vil sige, at jeg anvender den metodiske tilgang, jeg finder relevant i det enkelte tilfælde. Afgørende for dette er barnets forståelsesramme og behov.  Jeg har erfaring med flere retninger, herunder den narrative, ISTDP, kognitive, psykodynamiske og ACT.

Psykologsamtaler med barnet kan med fordel kombineres med testning og/eller udredning.

Er du skilt fra barnets anden forælder, så klik her for vigtig information.