Testning af voksne

Ønsker du som voksen at få foretaget en kognitiv test, har jeg forskellige muligheder. Den ene mulighed er en RIAS-testning, og den anden mulighed er en WAIS-IV-testning. De to tests måler på det samme, nemlig g-faktor, men er forskellige i deres opbygning om omfang.

Hvad er RIAS?

RIAS er en intelligenstest med danske normer baseret på 958 børn og voksne i alderen 3-99 år. Den består af to delprøver, der giver et mål for verbal intelligens (VIK) og to delprøver, der giver et mål for nonverbal intelligens (NIK). De fire delprøver giver tilsammen et mål for det generelle intelligensniveau (GIK). Et mål for hukommelsesfunktionen (HI) på verbal og nonverbal korttidshukommelse findes via to yderligere delprøver. Alle seks delprøver indgår i RIAS-testningen hos mig. Testens reliabilitet og dens konvergerende validitet med Wechsler-testsne (WPPSI, WISC og WAIS), er god, og det generelle statistiske grundlag er veldokumenteret.

RIAS kan bruges der, hvor der ønskes en screening af intelligensniveauet i form af en overordnet vurdering af, hvilket intellektuelle niveau vedkommende befinder sig på.

Hvad er WAIS-IV

WAIS-IV er en intelligenstest for voksne i alderen 16-90 år, og anses for at være sværvægteren indenfor vurdering af voksnes kognitive evner. WAIS-IV er blevet væsentligt revideret og opdateret på baggrund af forskning og kliniske erfaringer, der er blevet gjort siden lanceringen af de foregående versioner. Testningen omfatter 10 kernedelprøver, som udgør de primære indekser. De primære indekser er Verbal forståelses Indeks, Perceptuel Ræsonnerings Indeks, Arbejdshukommelses Indeks og Forarbejdningshastigheds Indeks.

WAIS-IV indeholder såvel verbale som nonverbale prøver, og læner sig op ad en forståelse af intelligens som værende baseret på en G-faktor af flydende og krystalliseret intelligens. Under testningen er der rig mulighed for kliniske observationer af arbejdsstrategier, relationskompetencer, selvindsigt og struktureringsevner. 

WAIS-IV kan bruges der, hvor der ønskes en dybdegående vurdering af intelligensniveauet i form af belysning af styrker og svagheder, samt den totale IQ. Ved en samlet IQ-score på 131 eller derover kan testen anvendes til at ansøge om medlemskab hos Mensa.

Tryk her for priser og her for kontakt.