Testning og undersøgelse

HVORNÅR GIVER DET MENING?

 
Du læser nok på denne side, fordi du oplever udfordringer i hverdagen eller på jobbet på et eller flere punkter. Måske virker det altomfattende og uoverskueligt på nuværende tidspunkt. Det er aldrig for sent at tage fat om de udfordringer, man står med.

En test står aldrig alene, og i visse tilfælde er det et led i en psykiatrisk udredning, hvor der er anmodet om test fra psykiaterens side.


Der kan dog også være tale om, at du gerne vil lære dig selv bedre at kende og opnå indsigt i dine egne styrker og svagheder.

Ønsker du som voksen at få foretaget en kognitiv test, har jeg forskellige muligheder. Den ene mulighed er en RIAS-testning, og den anden mulighed er en WAIS-IV-testning. De to tests måler på det samme, nemlig g-faktor, men er forskellige i deres opbygning om omfang.

HVAD ER EN UNDERSØGELSE?

 
En psykologisk undersøgelse er en kortlægning af styrker, svagheder og hvad eventuelle forskellige symptomer kan være udtryk for. En psykologisk undersøgelse kan føre til afklaring af, om man formodes at opfylde kriterierne for en eller flere diagnoser. En diagnose er den officielle betegnelse for de samlede symptomer. Diagnosekriterierne findes i “Psykiske Lidelser og Adfærdsmæssige Forstyrrelser – Klassifikation og Diagnostiske Kriterier”, som er den danske version af WHO´s “International Classification of Diseases and Related Health Problems”, kapitel 5 (ICD-10).
 

To personer med samme diagnose er langt fra ens. Der er ofte adskillige kriterier, som skal være opfyldt, for at en diagnose kan konstateres. Hvis der er 15 mulige kriterier, hvoraf mindst 6 skal være opfyldt, kan to forskellige personer have et vidt forskelligt symptombillede til trods for samme diagnose.

RIAS

 
RIAS er en intelligenstest med danske normer baseret på 958 børn og voksne i alderen 3-99 år. Den består af to delprøver, der giver et mål for verbal intelligens (VIK) og to delprøver, der giver et mål for nonverbal intelligens (NIK). De fire delprøver giver tilsammen et mål for det generelle intelligensniveau (GIK). Et mål for hukommelsesfunktionen (HI) på verbal og nonverbal korttidshukommelse findes via to yderligere delprøver.

Alle seks delprøver indgår i RIAS-testningen hos mig. Testens reliabilitet og dens konvergerende validitet med Wechsler-testsne (WPPSI, WISC og WAIS), er god, og det generelle statistiske grundlag er veldokumenteret.


RIAS kan bruges der, hvor der ønskes en screening af intelligensniveauet i form af en overordnet vurdering af, hvilket intellektuelle niveau vedkommende befinder sig på.

WAIS

 
WAIS-IV er en intelligenstest for voksne i alderen 16-90 år, og anses for at være sværvægteren indenfor vurdering af voksnes kognitive evner. WAIS-IV er blevet væsentligt revideret og opdateret på baggrund af forskning og kliniske erfaringer, der er blevet gjort siden lanceringen af de foregående versioner. Testningen omfatter 10 kernedelprøver, som udgør de primære indekser. De primære indekser er Verbal forståelses Indeks, Perceptuel Ræsonnerings Indeks, Arbejdshukommelses Indeks og Forarbejdningshastigheds Indeks.

WAIS-IV indeholder såvel verbale som nonverbale prøver, og læner sig op ad en forståelse af intelligens som værende baseret på en G-faktor af flydende og krystalliseret intelligens. Under testningen er der rig mulighed for kliniske observationer af arbejdsstrategier, relationskompetencer, selvindsigt og struktureringsevner.

WAIS-IV kan bruges der, hvor der ønskes en dybdegående vurdering af intelligensniveauet i form af belysning af styrker og svagheder, samt den totale IQ. Ved en samlet IQ-score på 131 eller derover kan testen anvendes til at ansøge om medlemskab hos Mensa.