TEA-Ch – Test of Everyday Attention for Children

Opmærksomhed er en vigtig komponent af vores kognitive funktion, men er samtidigt også en drilsk størrelse. Den kan være vanskelig at beskrive og observere, men er heldigvis til at teste.

TEA-Ch består af ni delprøver og anvendes til at måle forskellige aspekter af opmærksomhed hos børn og unge i alderen 6-16 år. Delprøverne giver et overblik over evnen til selektiv (fokuseret) opmærksomhed (at se bort fra forstyrrelser, at sortere information og prioritere vital information for opgaven), vedvarende opmærksomhed (at kunne blive ved med den samme opgave, når den er vigtig for at opnå målet, selvom den er kedelig) samt opmærksomhedsskift (at kunne skifte fokus mellem opgaverne).

Delprøverne er udformet som en slags spil, der gør testningen sjov og motiverende at deltage i. Når børnene testes med TEA-Ch, bliver de bedt om at udføre forskellige opgaver, der stiller krav til forskellige former for opmærksomhed, men minimerer krav til hukommelse, sprog og forståelse. 

Den aktuelle forskning viser, at der er forskellige former for opmærksomhed, og at disse er tilknyttet forskellige hjernemæssige systemer. Der betyder, at et barn kan have vanskeligheder med én form for opmærksomhed, men ikke med en anden.

TEA-Ch er standardiseret og normeret til børn og unge mellem 6 og 16 år. Testen er særligt relevant for børn, hvor man har mistanke om vanskeligheder i retning af ADHD eller ADD.

TEA-Ch vil som regel udføres som supplement til WISC-testning. Det er muligt og i mange tilfælde tilrådeligt at supplere yderligere med et spørgeskema til at vurdering af trivsel og eventuelle psykiske problemer. Du kan få mere afklaring HER omkring, hvad du bør vælge.