TEA-CH

BAGGRUND FOR TESTEN

 
Opmærksomhed er en vigtig komponent af vores kognitive funktion, men er samtidigt en drilsk størrelse. Den kan være svær at få helt styr på gennem observation, men er heldigvis til at teste.

Her kan TEA-Ch bruges til at afdække opmærksomheden og de flere undertyper og aspekter der er heri. Testen er udformet som en slags spil, der gør testningen sjov og motiverende at deltage i.

Opgaverne stiller krav til forskellige former for opmærksomhed, men minimerer krav til hukommelse, sprog og forståelse.

HVAD VISER TESTEN?

 
TEA-Ch består af ni delprøver og anvendes til at måle forskellige aspekter af opmærksomhed hos børn og unge i alderen 6-16 år.

Delprøverne giver et overblik over:

  • evnen til selektiv (fokuseret) opmærksomhed (at se bort fra forstyrrelser
  • evnen til at sortere information og prioritere vital information for opgaven)
  • evnen til at holde vedvarende opmærksomhed (at kunne blive ved med den samme opgave, når den er vigtig for at opnå målet, selvom den er kedelig)
  • evnen til opmærksomhedsskift (at kunne skifte fokus mellem opgaverne).

TEA-Ch giver dermed indsigt i, hvilke dele af opmærksomheden, der er udfordret, hvormed det bliver tydeligt, hvor der bør interveneres primært.

DET HER ER GODT AT VIDE OM TESTEN

 

Den aktuelle forskning viser, at der er forskellige former for opmærksomhed, og at disse er tilknyttet forskellige hjernemæssige systemer. Der betyder, at et barn kan have vanskeligheder med én form for opmærksomhed, men ikke med en anden.

TEA-Ch er særligt relevant for børn, hvor man har mistanke om vanskeligheder i retning af ADHD eller ADD.

Det er muligt at lave fornyet måling, f.eks. efter en periode med færdighedstræning eller medicinsk indsats, hvormed man kan afdække effekten.

Der er ikke sammenhæng mellem præstationer på TEA-Ch og intellektuelt niveau.

HVORNÅR BRUGER MAN TESTEN?

 

TEA-Ch vil typisk indgå som del af en større testsammensætning, f.eks. med WISC-V, og vil som regel være andet skridt i en undersøgelse.

Mange gange kan der være god mening i at supplere med yderligere undersøgelser, og du kan få mere afklaring HER omkring, hvad du bør vælge, eller gennem en afklaringssamtale med mig.