ASRS

ASRS står for “Autism Spectrum Rating Scales”, og er et omfattende spørgeskema til at identificere symptomer, adfærd og andre kendetegn associeret med autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge. Spørgeskemaet udfyldes af barnets forældre og/eller pædagoger/lærere. Hvert spørgeskema består hver af omkring 70 spørgsmål. Testen resulterer i en totalskala, der beregnes på baggrund af tre delskalaer:

Social/Kommunikation,
Usædvanlig adfærd
Selvregulering

Derudover er der følgende otte behandlingsskalaer:

Socialisering med kammerater
Socialisering med voksne
Social/emotionel reciprocitet
Atypisk sprog
Stereotypi
Adfærdsmæssig rigiditet
Sensorisk sensitivitet
Opmærksomhed

Og en samlet symptomskala kaldet DSM-IV-TR.

ASRS dækker aldersområdet fra 2-18 år og kan være et relevant supplement til intellektuel testning for at belyse eventuelle trivselsproblematikker yderligere, og blive skarpere på, hvordan en intervention skal tilrettelægges. Du kan få mere afklaring HER omkring, hvad du bør vælge.