ASRS

BAGGRUND FOR TESTEN


Som forælder kan man være usikker på, om ens barns udvikling følger normen, eller om der er tale om en forstyrret udvikling. Ved forstyrrelser i udviklingen eller mistanke herom kan det være af stor betydning at afdække, om der kan være tale om en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, altså om der er tale om autisme i en eller anden form. Dette har ASRS – Autism Spectrum Rating Scales – til formål at afdække.

Det er et omfattende spørgeskema til at identificere symptomer, adfærd og andre kendetegn associeret med autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge.

Spørgeskemaet kan udfyldes af barnets eller den unges forældre og pædagoger/lærere efter behov. Hvert spørgeskema består hver af omkring 70 spørgsmål. For hver aldersgruppe findes desuden en screeningsudgave med 15 spørgsmål.

HVAD VISER TESTEN?


ASRS resulterer i en totalskala, der beregnes på baggrund af tre delskalaer:

 • Social/Kommunikation
 • Usædvanlig adfærd
 • Selvregulering

Derudover er der følgende otte behandlingsskalaer:

 • Socialisering med kammerater
 • Socialisering med voksne
 • Social/emotionel reciprocitet
 • Atypisk sprog
 • Stereotypi
 • Adfærdsmæssig rigiditet
 • Sensorisk sensitivitet
 • Opmærksomhed

Og en samlet symptomskala kaldet DSM-IV-TR.

DET HER ER GODT AT VIDE OM TESTEN


ASRS dækker aldersgruppen fra 2-5 og fra 6-18 år. 

ASRS kan ikke stå alene som diagnostisk værktøj. Det er altid nødvendigt at supplere med kliniske indtryk, baggrundsinformationer om udvikling og testning af barnets evner. Dog kan ASRS sandsynliggøre, om der er tale om en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, eller om der er tale om noget andet, der måske kan ligne.

HVORNÅR BRUGER MAN TESTEN?

 

ASRS vil typisk indgå som del af en større testsammensætning, f.eks. med WPPSI-IV eller WISC-V, men kan også indgå som del af et terapiforløb.

Mange gange er ASRS blot et enkelt supplement til det større billede, og der kan være behov for yderligere undersøgelse. Du kan få mere afklaring HER omkring, hvad du bør vælge.