Skoleparathedsundersøgelse

Har du et børnehavebarn, som snart skal starte i skole, og er du usikker på, om det er det rette tidspunkt? Eller har du et barn, som du overvejer om skal starte tidligere i skole grundet manglende udfordringer i børnehaven? Hvis du kan svare ja til et af disse spørgsmål, så er skoleparathedsundersøgelsen et godt bud på en afklaring.

Skoleparathed handler om langt mere end at kunne sidde stille, række hånden op, tage overtøjet på selv og gå på toilettet uden hjælp fra voksne.  Et barn som er skoleparat er et balanceret barn, som både formår at gøre opmærksom på sig selv og sine behov, men som også kan formå at begrænse sig og være stille under undervisning.

Skoleparathedsundersøgelsen er udviklet med henblik på at give forældre og pædagoger en bred oversigt over det enkelte barns kunnen og udviklingsmuligheder i et helhedsperspektiv mht. det at være skoleparat. 

Undersøgelsesmaterialet består af 47 opgaver og 13 spørgsmål, der gøres op på følgende skalaer:

  • sproglig formåen
  • talforståelse
  • hukommelse
  • perceptuelle/ motoriske færdigheder
  • indlæringsmåde

Barnet og jeg samarbejder omkring opgaverne, mens spørgsmålene skal besvares af forældrene.

Undersøgelsen anvendes oftest i begyndelsen af det kalenderår, hvor barnet skal starte i skole, således at der om nødvendigt er tid til at tilrettelægge et skoleforberedende forløb. For børn der muligvis skal starte et år tidligere, bør undersøgelsen også indeholde en RIAS. Du kan læse mere om RIAS her.

Er du skilt fra barnets anden forælder, så klik her for vigtig information.