Retestning hvornår?

Jeg kontaktes med jævne mellemrum af forældre, som ønsker en retestning af deres barn. I nogle af disse tilfælde er der gået ganske kort tid fra første testning. Ved en retestning kan der forekomme retestningseffekter, hvilke kan vise et forkert resultat. Barnet vil i disse tilfælde sandsynligvis score højere grundet en indlæringeffekt. I det følgende kan du læse om, hvad forlaget Pearson Clinical som udgiver WPPSI, WISC og WAIS-testsne skriver omkring dette.

Retestningseffekter

Det er ikke usædvanligt, at børn som tidligere er blevet testet skal udredes igen. At anvende samme instrument kan medføre, at resultatet påvirkes af indlæringseffekter. Forskning med tidligere versioner af Wechslerskalaerne viser, at indlæringseffekter i Performance IK (nu VSI, RSI, AHI og FHI) er minimale efter et tidsinterval på et til to år, og tilsvarende for delprøverne i Verbal IK (nu VFI) er omtrent et år (Canivez & Watkins, 2001; McCaffrey, Duff, & Westervelt, 2000; Rapport, Brines, Axelrod, & Theisen, 1997; Ryan, Glass, & Bartels, 2010).

Lignende undersøgelser har vist, at præstationen ved gentagne testninger kan variere med alder (Mitrushina & Satz, 1991), funktionsniveau (Rapport et al., 1997), klinisk tilstand (Dietz, Swinkels, Buitelaar, van Daalen, & van Engeland, 2007), og frekvensen af gentagne testninger (Ivnik et al., 1999).

Beslutningen om at reteste med WISC-V bør udgå fra formålet med testningen. Det er også vigtigt at holde in mente, mulige påvirkninger fra andre sider, når man tolker resultatet fra en retestning. Blandt de ting, der skal overvejes, inden et barn retestes er:

  1. Er der gået nok tid, så barnet sandsynligvis ikke husker sine svar?
  2. Er der gået nok tid mellem testene, så barnet er “ældet” til den næste normgruppe?
  3. Er der en plausibel grund til at tro, at den første testadministration ikke repræsenterede barnets bedste præstationer, f.eks. grundet sygdom?
  4. Er der gået nok tid mellem testene til, at barnet har gjort fremskridt?

Hvis svaret er “nej” til ovenstående spørgsmål, er det bedst at vente med retestning, indtil et af spørgsmålene kan besvares med “ja”.