RIAS

RIAS er en intelligenstest med danske normer baseret på 958 børn og voksne i alderen 3-99 år. Den består af to delprøver, der giver et mål for verbal intelligens (VIK) og to delprøver, der giver et mål for nonverbal intelligens (NIK). De fire delprøver giver tilsammen et mål for det generelle intelligensniveau (GIK). Et mål for hukommelsesfunktionen (HI) på verbal og nonverbal korttidshukommelse findes via to yderligere delprøver. Alle seks delprøver indgår i RIAS-testningen hos mig.

Baggrund for RIAS

De delprøver, der indgår i testen, er udvalgt på baggrund af mere end 100 års intelligensforskning. RIAS er derfor en solidt funderet intelligenstest. Det primære formål er at måle intelligensen i så ren en form som muligt (g-faktoren og dens to primære faktorer, krystalliseret og flydende intelligens). Hukommelse indgår ikke i g-faktoren, men er af stor betydning for evnen til at udnytte de intellektuelle ressourcer. Dermed er HI et vigtigt mål ved en samlet vurdering af de kognitive muligheder.

VIK

Verbal Intelligens Kvotient vurderer verbal ræsonneren og problemløsning i situationer, hvor erhvervet viden og sproglige færdigheder er af betydning.

NIK

Nonverbal Intelligens Kvotient vurderer ræsonneren og spatiale evner i nye situationer gennem brug af nonverbale stimuli.

HI

Hukommelses Indeks viser verbale og nonverbale aspekter af arbejdshukommelse, korttidshukommelse og indlæring.

Tilpasset til alder

RIAS er tilpasset testpersonens alder, og bliver dermed hverken trættende eller frustrerende, fordi der kun gives aldersrelevante opgaver. Det betyder også, at brugeren kan anvende den samme test fra barndom til alderdom. Dermed kan man sammenligne og følge ændringer i den kognitive formåen over tid.

RIAS og WISC, WPPSI og WAIS

Testens reliabilitet og dens konvergerende validitet med Wechsler-testsne (WPPSI, WISC og WAIS), er god, og det generelle statistiske grundlag er veldokumenteret, men RIAS bør ikke ses som mere end en screening. Ønskes et mere tilbundsgående resultat og forståelse af styrker og svagheder, så anbefales en WPPSI.

Får jeg belyst alt det, jeg gerne vil være klogere på?

Det er muligt og i mange tilfælde tilrådeligt at supplere testningen med et spørgeskema til at vurdering af trivsel og eventuelle psykiske problemer. Du kan få mere afklaring HER omkring, hvad du bør vælge.