Intelligente børn – højtbegavede børn 

Kært barn har mange navne, som bruges i flæng. Nogle kalder dem intelligente børn, andre kalder dem højtbegavede. Jeg anvender ordet “højtbegavet. Der sidder i gennemsnit én højtbegavet elev i hver klasse i den danske folkeskole. Det er 33.000 højtbegavede børn! Disse børn lærer hurtigere end deres klassekammerater, og har et stort intellektuelt potentiale indenfor et væld af områder.

Der er dog en hel del af disse børn, som ikke får tilstrækkelig med faglig udfordring, og det kan det være flere årsager til, f.eks.:
– Lærerne synes måske ikke at barnet er så meget klogere end de andre i klassen
– Barnet udviser uro pga. kedsomhed, og derfor opgiver de undervisningen
– Skolen synes høj begavelse er et “luksusproblem”
– Lærerne aner ikke, hvad de skal stille op ud over at give kopiark fra højere klassetrin.
Der bliver altså ikke differentieret på et niveau, der kan møde barnet, hvor det befinder sig rent intellektuelt.

Hvad er høj intelligens hos et højtbegavet barn?

Vi har ikke en national definition på, hvor høj en IQ skal være for at man betegnes som højtbegavet. Der er to typiske grænser: Den ene sættes ved top 5% af befolkningen, dvs. en IQ på 125, og den anden sættes ved top 2%, dvs. en IQ på 130. Intelligens kan anskues ud fra en normalfordelingskurve, hvor en gennemsnits-IQ er 100, men normalområdet omfatter plus/minus en standardafvigelse herfra, det vil sige 85-115. Når man er højt begavet med en IQ på 130, så har man en IQ der ligger mindst 2 standardafvigelser over gennemsnittet. Hvis man kigger i den anden ende af kurven, så vil det svare til en IQ på 70 eller derunder. Dette område favner betegnelsen “mental retardering” i ICD-10, som er det officielle diagnosesystem. Det siger en del om, hvor langt fra normalen, man egentligt er!

Er dit barn højtbegavet?

For at afgøre barnets begavelse, skal der foretages en WISC-test, men før du bestiller sådan én, så kan det være godt at læse lidt om, hvad der egentligt kendetegner et højtbegavet barn.

Kan du nikke genkendende til dette?

– Mit barn behøver mindre tid til at lære nyt stof
– Mit barn husker det som er lært
– Mit barn opfatter nyt stof på en mere kreativ og abstrakt måde end andre
– Mit barn kan blive så fordybet i læring, at han/hun har svært ved at give slip på det igen
– Mit barn har forskellige lytte- og koncentrationsniveauer, som gør at han/hun kan følge med i det der sker, uden at bruge særligt meget krudt på det
– Mit barn kan tænke fra det abstrakte niveau ned til det konkrete niveau, i modsætning til andre børn, som har brug for at være konkrete, før de bliver abstrakte.
– Mit barn kommer så let til ny læring, at han/hun under-yder i skolen

I Danmark er der stigende fokus på de højtbegavede børn

Gifted Children er et netværk som er etableret for de højtbegavede børn og deres forældre. Der er kommet flere skoletilbud til, så som Atheneskolen, Bifrost og Leonardoskolen og derudover gør folkeskolen mere ud af at skabe talentspor m.v. for de intelligente børn. Der er dog fortsat kun en snæver viden om feltet, hvorfor en udførlig beskrivelse af barnets læringsprofil er af afgørende betydning for tilrettelæggelsen af undervisningen.

Hvorfor er det vigtigt at afdække den høje begavelse?

Det er ikke alle børn med høj begavelse, der er lige lette at identificere. Nogle af dem er indlysende dygtige, men andre forputter sig. Hvis du har formodning om, at dit barn er højtbegavet, så er det vigtigt at få afdækket. Hvis det ikke afdækkes, risikeres det at barnet kommer i mistrivsel og underpræsterer i skolen, samt tilegner sig dårlige vaner i forhold til læring. Det højtbegavede barn har relationer af en anden kompleksitet, end det normalbegavede barn, og derfor kan det højt begavede barn have vanskeligt ved at udvikle sig socialt i relationen til klassekammeraterne. Det kan føre til at de går på kompromis med sig selv for at passe ind, eller at de trækker sig væk fra fællesskabet og bliver enspændere.

Ønsker du afklaring?

En testning kan give dig afklaring, men måske skal der mere til, for at få belyst alt det, du ønsker at vide. Du kan få mere afklaring HER omkring, hvad du bør vælge.