TOMAL-2

Testen er den mest omfattende test til vurdering og analyse af hukommelsesfunktioner til dato.
Den består af 8 primære delprøver, 6 supplerende delprøver samt 2 delprøver til vurdering af forsinket genkaldelse. Der kan beregnes et overordnet mål for hukommelse samt to overordnede kerneindeks: Verbal Hukommelse og Nonverbal Hukommelse.
Der kan desuden udregnes 6 supplerende indeks omfattende Opmærksomhed/koncentration, Sekventiel Hukommelse, Fri Hukommelse, Associativ Hukommelse, et særligt indeks for Indlæring med delprøver med gentagne forsøg, som giver mulighed for at lave en indlæringskurve samt et indeks for Verbal Forsinket Genkaldelse.

Hukommelse og opmærksomhed kan således undersøges i detaljer, og man kan sammenligne styrker og svagheder hos det enkelte barn. TOMAL-2 er sjældent nødvendig til testning af det gennemsnitlige barn. Testen er særdeles velegnet til at undersøge børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, traumatiske hjerneskader, neurologiske sygdomme, ADHD samt emotionelle forstyrrelser. Testens validitet og gode psykometriske egenskaber er veldokumenterede.

TOMAL-2 indgår som regel i en sammensætning af forskellige tests, herunder WISC-V. Det er muligt og i mange tilfælde tilrådeligt at supplere testningen med et spørgeskema til at vurdering af trivsel og eventuelle psykiske problemer. Du kan få mere afklaring HER omkring, hvad du bør vælge.