TOMAL 2

BAGGRUND FOR TESTEN

 
Hukommelsen er uundværlig i hverdagen, og har en massiv indflydelse på vores muligheder for at realisere vores evner i hverdagen.

Men, hukommelsen kan drille, og der kan være behov for at se nærmere på denne og afdække i detaljer, hvor de særlige udfordringer ligger.

Der er flere forskellige hukommelsestyper og -domæner, og man kan meget vel være stærk på ét område, men svag på et andet.

Her kan Tomal 2 – Test of Memory and Learning, 2. udgave – være svaret på den præcise udfordring og bedste intervention.

HVAD VISER TESTEN?

 
TOMAL 2 består af 8 primære delprøver, 6 supplerende delprøver samt 2 delprøver til vurdering af forsinket genkaldelse.

Ud fra delprøverne udregnes et overordnet mål for hukommelse samt to overordnede kerneindekser:

  • Verbal Hukommelse
  • Nonverbal Hukommelse.

Der kan desuden udregnes 6 supplerende indekser:

  • Opmærksomhed/koncentration
  • Sekventiel Hukommelse
  • Fri Hukommelse
  • Associativ Hukommelse
  • Indlæring med gentagne forsøg
  • Verbal Forsinket Genkaldelse

Hukommelsen kan således undersøges i detaljer, og man kan sammenligne styrker og svagheder hos det enkelte individ.

DET HER ER GODT AT VIDE OM TESTEN


De amerikanske normer er baseret på 1.900 børn, unge og voksne i alderen 5-59 år.

Testens validitet og gode psykometriske egenskaber er veldokumenterede, og det er muligt at foretage gentagne testninger med mellemrum for at evaluere på specifikke indsatser i forhold til at bedre de enkelte hukommelsestyper.

Hvis man ligger lavt i hukommelsesindekset i en intelligenstestning, kan det give god mening at udforske nærmere gennem en TOMAL 2.

HVORNÅR BRUGER MAN TESTEN?

 
TOMAL 2 vil typisk indgå som del af en større testsammensætning, f.eks. med WPPSI-IV, RIAS, WISC-V eller WAIS-IV.

Der kan være behov for yderligere supplementer til dette. Du kan få mere afklaring HER omkring, hvad du bør vælge.