Der er skrevet adskillige bøger om kompetenceudvikling, og det kan være vanskeligt at få overblik over, hvad der er essensen. Her er Kort og Godt – serien god at tage fat i, og denne bog er ingen undtagelse. Forfatterne belyser kompetenceudvikling hos voksne som del af deres professionelle liv. Der skelnes mellem kvalifikationer, altså det man har, og kompetence, altså det man er.

Gennem otte veludvalgte kapitler belyses vigtigheden af kontinuerlig kompetenceudvikling i forskellige former, herunder formålet med at udfordre sine egne ”tavse sandhedsskabeloner”, hvormed man skoles i at reflektere over egen praksis og belyse den gennem nye vinkler. Der skeles kontinuerligt til nødvendigheden af læringstransfer og forskellige muligheder for dette afhængig af situationen.

Den lærende organisation får et besøg undervejs, hvor jeg dog savner en smule Schein’ske artefakter, men ikke desto mindre er kapitlet velskrevet og relevant. Ledelse af kompetenceudvikling og opdyrkelsen af den refleksionsinitierende ledelse, aktionslæring og aktionsforskning er placeret i bogens anden halvdel, hvilket er velvalgt for bogens overordnede flow. Figur 9 og 10 viser professionel læring og aktionsforskning brudt ned, og disse to figurer er anvendelige i mange andre forhold end blot disse, da de viser en abstraktion over, hvordan, hvornår og på hvilken måde udviklingsprocesser og interventioner tager form.

Afslutningsvist ses der på evaluering af kompetenceudvikling, hvor der ikke gås dybere ind i ROI-delen. Det er et ganske omfattende emne, men ikke desto mindre en realitet i enhver virksomhed, at man ”skal have noget for pengene”.

Samlet set er bogen velskrevet, overbliksrelevant og anbefalelsesværdig for de indledende opvarmningsøvelser. Jeg savner dog en væsentlig ting, og det er fokus på de processer, kunder, organisationer, patienter m.v., der skal kompetenceudvikles til. Belysningen af behovet for at udvikle kompetencer for at imødekomme ”kundens” behov og den globale digitalisering udebliver, og er i disse tider af afgørende nødvendighed.

Dertil kunne det være relevant med en behandling af forskellen mellem individets og organisationens ønsker i ånden af selvrealisering. Bogen er skrevet i et relevant og velformuleret og sprog og kan anbefales til en bred målgruppe, som ønsker den initiale bevidsthed omkring kompetenceudvikling. Med dette må man sige, at Kort og Godt lever op til navnet.