Forældreansvarsloven blev vedtaget i Folketinget i 2007, og beskriver regler og forpligtelser på blandt andet dette område: Bopælsforælderen må træffe mange og omfattende beslutninger på barnets vegne, men ikke alt kan ske uden samværsforælderens samtykke.

Der skal være samtykke fra både bopælsforælder og samværsforælder til at testning og terapi hos privatpraktiserende psykologer.

I forbindelse med vores kommende aftale, bedes du printe, udfylde og medbringe denne samtykkeerklæring:

Samtykkeerklæring forældre