Regler ved skilte forældre

BAGGRUNDSVIDEN

 
Psykologer i privat praksis går under andre regler, end psykologer i det statslige og kommunale system. Forældreansvarsloven blev vedtaget i Folketinget i 2007, og beskriver regler og forpligtelser på blandt andet dette område:
 
Bopælsforælderen må træffe mange og omfattende beslutninger på barnets vegne, men ikke alt kan ske uden samværsforælderens samtykke.

TESTNING OG TERAPI FOR BARN

 
Der skal være samtykke fra både bopælsforælder og samværsforælder til testning, undersøgelse eller terapi hos privatpraktiserende psykologer

SAMTYKKEERKLÆRING HER!

 

I forbindelse med vores kommende aftale, bedes du printe, udfylde og medbringe denne samtykkeerklæring:

Samtykkeerklæring forældre

HVORDAN GØR MAN SÅ?

 
Kontakt den anden forældre, og tag en samtale omkring formålet med test eller terapi.

Indhent skriftligt samtykke fra vedkommende specifikt til testning eller terapi.

Kontakt mig for at aftale det videre forløb. Der opstartes ikke forløb eller undersøgelse uden skriftligt samtykke.