”Ledelseslitteraturen er fyldt med forskellige begreber, og der er brug for en hovedrengøring i litteraturens lingoland”, skriver Christian Nyvang Qvick i sin nye bog: ”Er der nogen hjemme i strategihuset?”

Jeg har fået fornøjelsen af at læse hans bog og endnu en gang oplever jeg, at han har skrevet en knivskarp bog, som skærer helt ind til benet og ud i pap.

Med anvendelsen af begrebet hovedrengøring refererer han til det sløsede sprogbrug i mange organisationer, når det kommer til at bruge ord som ”mission”, ”vision”, ”strategi” og ”værdier”. Og hvad gør han så ved det? Han rydder grundigt op!

Med mange års erfaring på området bidrager Qvick med relevante og genkendelige cases, som ikke bare viser en problematik der skal løses, men som også bliver løst gennem de forskellige kapitlers dybdegående bearbejdning.

Det er dog ikke bare helt enkelt, når en større organisation skal lykkes med at definere, implementere og holde styr på progression i forhold til værdier, mission, vision og strategi, og derfor er det enormt betryggende, at Qvick tager læseren i hånden og stiller direkte brugbare refleksionsspørgsmål. Man får en oplevelse af, at han sidder ved siden af og stiller disse spørgsmål, og det gør bogen til en reel udviklingsbog. Der er dertil klare pejlemærker, f.eks. at en vision bør være på mellem 11 og 22 ord. Dét er til at forholde sig til – og det er netop pointen. Det skal være til at forholde sig til.

Det giver mening at arbejde på flere niveauer og i bogen opridser han, hvordan man måler på progressionen i forhold til at komme i hus, hvorved det står tydeligt frem, hvordan dette er en vigtig del af ledelsesopgaven. Værdier bliver også taget under kærlig behandling, og det bliver attraktivt at arbejde med dem (og deres modsætninger), frem for at skulle foretage micromanagement.

Anvendeligheden af bogen er stor. Faktisk kan man tage hele kapitel 6 og kopiere til sin egen organisatoriske proces med strategiudvikling, da hele processen er beskrevet i 5 trin inklusiv ”IKEA-effekten”. Bogen har sjove begreber/fænomener beskrevet undervejs med et tvist af humor, som gør den let at huske og let at fordøje – men tag ikke fejl, det er kvalitetsmæssigt tung litteratur.

Alle de gode ambitioner om kommunikation af visionen og at få værdierne til at blive en konstant samt at få implementeret strategien lykkes i adskillige handleanvisende beskrivelser, og det er en kæmpe stor fordel ved denne bog.

Qvick lykkes fuldstændigt med denne bog. Den er velskrevet, nærværende, realistisk og gør læseren klogere på en indsigtsfuld måde. Alt i alt er det svært at give forslag til, hvad der kunne løfte bogen yderligere – og derfor giver jeg den også 6 ud af 6 stjerner.

Jeg vil anbefale alle ledere, alle HR-konsulenter og alle som arbejder med mission, vision, strategi, værdier og organisationer at læse den. Derudover er den oplagt litteratur på uddannelsesinstitutioner.