Baggrunds-
oplysninger

Jeg er uddannet psykolog ved Københavns Universitet (MSc in Psychology / Cand.psych) med hovedretninger i Arbejds- / Organisationspsykologi og Klinisk psykologi. Jeg er efterfølgende blevet autoriseret ved Psykolog Nævnet, og er derfor underlagt Etiske Principper for Nordiske Psykologer. Jeg er derudover specialistgodkendt i arbejds- og organisationspsykologi ved fagnævnet i Dansk Psykologforening. Jeg er undervejs i endnu en specialisering i klinisk neuropsykologi med børn og unge. Jeg er som psykolog underlagt tavshedspligt. Du kan lære mere om tavshedspligten her.

På det klinisk psykologiske felt har jeg mangeårig erfaring med udredning af vanskeligheder hos børn fra 0-18 år, rådgivning af daginstitutioner/skoler/specialgrupper, samt konsultativ supervision af ledere, pædagoger og lærere i daginstitutioner og i skole. Hertil kommer individuelle terapeutiske forløb. Jeg har i stort omfang foretaget testning af børn i forhold til deres kognitive kompetencer og eksekutive funktioner samt vurderinger af deres socialt relationelle og emotionelle funktioner. Derudover har jeg i adskillige tilfælde samarbejdet med børnepsykiatrien, andre kommuner, socialforvaltning m.m.

På det organisationspsykologiske område har jeg arbejdet på Psykiatrisk Center Glostrup som specialkonsulent, hvor jeg via implementering af løbende systematiske forbedringer på de forskellige afsnit, har bidraget til at nedbringe ventelister, effektivisere arbejdet og herigennem skabe mere værdi for patienterne, synliggøre ledelse, samt komme i mål i forhold til DDKM og RHPs mål. Jeg har også arbejdet på tværs af de psykiatriske centre i Region Hovedstaden i forhold til problemstillinger vedrørende stress, konflikter, modstand, samarbejdsvanskeligheder, motivation og meget mere. Gennem en årrække har jeg været ansat som kvalitets- og forbedringschef på psykiatrisk center Sct. Hans i centrets øverste ledergruppe. Derefter har jeg været hos Region Hovedstadens Akutberedskab som Enhedschef for Patientforløb og Organisation. Jeg har tidligere haft min klinik på deltid, men i dag driver jeg klinikken som mit fuldtidsarbejde.

Jeg har solid erfaring med udvikling af kursusforløb som ekstern såvel som intern konsulent. Kursusforløbene er afholdt for flere forskellige faggrupper, eksempelvis overlæger, pædagoger, afdelingssygeplejersker, ledere på forskellige niveauer, forældre m.fl. Jeg har faciliteret coachingforløb, teamdage med forskellige fokusområder og temaer (eks. høj begavelse, trivsel, stress, konflikter, kommunikation, teambuilding, individuel udvikling og meget mere).

Jeg fungerer i perioder som supervisor for uautoriserede psykologer, som skal have supervision på deres arbejde for at opkvalificere det, så de kan opnå autorisation. Derudover rådgiver jeg i flere generelle såvel som enkeltstående tilfælde, når f.eks. en skole, ungdomsuddannelse eller arbejdsplads har med højtbegavede at gøre. Rådgivningen sker til lærere, ledere, psykologer, pædagoger, HR-konsulenter m.fl. og sigter mod at øge forståelsen af mennesket.