Find dit hvorfor

Der er mange forskellige former for organisationer verden over, og der er mange forskellige former for eksistensgrundlag for disse. Der er visioner og missioner, strategidokumenter og politikker. Men det er svært at formidle et ”hvorfor” ud i alle leder og dele af en virksomhed. Denne bog handler om at finde sit ”hvorfor” – både på organisatorisk og individuelt plan.

Bogen forsyner læserne med de skridt, der skal til for rent faktisk at finde dette ”hvorfor” og er en opfølgning på Simon Sineks første bog Start med Hvorfor. Forskellen på de to bøger er, at denne bog omsætter første bogs teori til praksis, hvilket Peter Docker og David Mead i samarbejde med Simon Sinek formår at gøre.

Essentielt for ”hvorfor”-bevægelsen er en grundlæggende forståelse af en gylden cirkel med tre ringe i. Denne cirkel rummer ”hvad”, ”hvordan” og ”hvorfor”. ”Hvorfor” sætter forfatterne lig med det følelsesmæssige aspekt af vores væren og pointerer, at det skal kunne skitseres ved følgende formel: At _____ således at _____. Så skal de blanke felter blot udfyldes med hhv. bidrag og mening – og hvordan gør man så lige dét? Det har bogen flere forskellige bud på, som afhænger af, om afsættet er som individ, gruppe eller organisation.

Der er øvelser beskrevet til at finde sit individuelle ”hvorfor”, som lægger op til en indre ransagning i samarbejde med en ven, coach eller lignende. Øvelserne er detaljeret beskrevet således, at det ligger lige for at gå til dem. Dernæst er øvelser beskrevet til at finde det ”indlejrede hvorfor”, hvilket beskriver det ”hvorfor,” der findes for teams eller grupper som del af en større organisation.

De beskrevne øvelser for det ”indlejrede hvorfor” er særdeles detaljerede, og henvender sig til den person, der skal facilitere processen, og som ikke har udtalt meget erfaring med facilitering. For den erfarne facilitator kan der let skimmes hen over kapitlet og uddrages de væsentligste pointer, uden at gå glip af noget vigtigt indholdsmæssigt. Der er rigelige forsyninger af eksempler på ”hvorfor”-sætninger, og dette kan tjene som inspiration for læseren.

Det er umuligt at læse bogen uden egenrefleksion over, hvad ens ”hvorfor” egentligt er – i privatlivet, familielivet og arbejdslivet. Efter en grundig udredning af ”hvorfor” rykker bogens forfattere videre til ”hvordan” som led i den gyldne cirkel. Også hér findes øvelser, og disse munder slutteligt ud i at finde frem til ”hvad”. Når man er kommet til denne del af bogen, er man nået til slutningen af 6. kapitel, og man vil føle sig taget godt i hånden og ført gennem processen.

Sidste kapitel handler om at leve sit ”hvorfor”, ”hvordan” og ”hvad” ud i livet og på denne måde være tro mod det, man har opdaget omkring sin motivation og drivkraft. Som læser efterlades man med et ønske om at finde sit ”hvorfor” og leve i overensstemmelse med dette – men der er dog et hængeparti, som er svært at se bort fra, nemlig hvorfor skulle man finde dette ”hvorfor”? Det er en bog, der henvender sig til følelser frem for fakta. Det er hele idéen med ”hvorfor”. Dog har jeg som anmelder svært ved at slippe min tanke om, at jeg har brug for mere end instruktion. Jeg har brug for at vide, hvordan det kan være en game changer for mig at investere x-antal timer på at opdage mit ”hvorfor” og yderligere tid på at efterleve det. Hvad er min ROI – ud over det lidt forkølede postulat i bogens indledning om at purpose-drevne virksomheder ser ud til at omsætte for 4 gange så meget, som andre virksomheder? Forfatterne gør meget ud af at argumentere for, at et ”hvorfor” ikke er eller skal være økonomisk behæftet. Det skal tale ind i noget større menneskeligt. Måske findes svaret i Sineks første bog? Sineks eget ”hvorfor” er i øvrigt: At inspirere mennesker til at gøre de ting, der inspirerer dem, således at vi sammen kan forandre verden.

Der er mange forskellige former for organisationer verden over, og der er mange forskellige former for eksistensgrundlag for disse. Der er visioner og missioner, strategidokumenter og politikker. Men det er svært at formidle et ”hvorfor” ud i alle leder og dele af en virksomhed. Denne bog handler om at finde sit ”hvorfor” – både på organisatorisk og individuelt plan.

Bogen forsyner læserne med de skridt, der skal til for rent faktisk at finde dette ”hvorfor” og er en opfølgning på Simon Sineks første bog Start med Hvorfor. Forskellen på de to bøger er, at denne bog omsætter første bogs teori til praksis, hvilket Peter Docker og David Mead i samarbejde med Simon Sinek formår at gøre.

Essentielt for ”hvorfor”-bevægelsen er en grundlæggende forståelse af en gylden cirkel med tre ringe i. Denne cirkel rummer ”hvad”, ”hvordan” og ”hvorfor”. ”Hvorfor” sætter forfatterne lig med det følelsesmæssige aspekt af vores væren og pointerer, at det skal kunne skitseres ved følgende formel: At _____ således at _____. Så skal de blanke felter blot udfyldes med hhv. bidrag og mening – og hvordan gør man så lige dét? Det har bogen flere forskellige bud på, som afhænger af, om afsættet er som individ, gruppe eller organisation.

Der er øvelser beskrevet til at finde sit individuelle ”hvorfor”, som lægger op til en indre ransagning i samarbejde med en ven, coach eller lignende. Øvelserne er detaljeret beskrevet således, at det ligger lige for at gå til dem. Dernæst er øvelser beskrevet til at finde det ”indlejrede hvorfor”, hvilket beskriver det ”hvorfor,” der findes for teams eller grupper som del af en større organisation.

De beskrevne øvelser for det ”indlejrede hvorfor” er særdeles detaljerede, og henvender sig til den person, der skal facilitere processen, og som ikke har udtalt meget erfaring med facilitering. For den erfarne facilitator kan der let skimmes hen over kapitlet og uddrages de væsentligste pointer, uden at gå glip af noget vigtigt indholdsmæssigt. Der er rigelige forsyninger af eksempler på ”hvorfor”-sætninger, og dette kan tjene som inspiration for læseren.

Det er umuligt at læse bogen uden egenrefleksion over, hvad ens ”hvorfor” egentligt er – i privatlivet, familielivet og arbejdslivet. Efter en grundig udredning af ”hvorfor” rykker bogens forfattere videre til ”hvordan” som led i den gyldne cirkel. Også hér findes øvelser, og disse munder slutteligt ud i at finde frem til ”hvad”. Når man er kommet til denne del af bogen, er man nået til slutningen af 6. kapitel, og man vil føle sig taget godt i hånden og ført gennem processen.

Sidste kapitel handler om at leve sit ”hvorfor”, ”hvordan” og ”hvad” ud i livet og på denne måde være tro mod det, man har opdaget omkring sin motivation og drivkraft. Som læser efterlades man med et ønske om at finde sit ”hvorfor” og leve i overensstemmelse med dette – men der er dog et hængeparti, som er svært at se bort fra, nemlig hvorfor skulle man finde dette ”hvorfor”? Det er en bog, der henvender sig til følelser frem for fakta. Det er hele idéen med ”hvorfor”. Dog har jeg som anmelder svært ved at slippe min tanke om, at jeg har brug for mere end instruktion. Jeg har brug for at vide, hvordan det kan være en game changer for mig at investere x-antal timer på at opdage mit ”hvorfor” og yderligere tid på at efterleve det. Hvad er min ROI – ud over det lidt forkølede postulat i bogens indledning om at purpose-drevne virksomheder ser ud til at omsætte for 4 gange så meget, som andre virksomheder? Forfatterne gør meget ud af at argumentere for, at et ”hvorfor” ikke er eller skal være økonomisk behæftet. Det skal tale ind i noget større menneskeligt. Måske findes svaret i Sineks første bog? Sineks eget ”hvorfor” er i øvrigt: At inspirere mennesker til at gøre de ting, der inspirerer dem, således at vi sammen kan forandre verden.